ลักษณะมือคุณเป็นแบบไหน บอกนิสัยได้แม่นมาก

นิสัย ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป วันนี้เร ามีอีกหนึ่งสาระดีๆ ที่จะทำให้รู้ได้ว่า

นิสัยของแต่ละคนนั้นเป็นอย่ างไร เพียงแค่เร าสักเกตุ ลักษณะมือ ขวาเวล าที่ยื่นออกมาว่าอยู่ในลักษณะไหน

ลองเ ช็กจากมือขวาของคุณเองก่อน จะรู้ว่าแม่นมาก

1. นิ้วมือส่วนใหญ่กางออก

หากคุณลองยื่นมือขวาออกมาแล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกางออกจากกันแบบนี้

แสดงว่าคุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวกและมีจิตใจอ่อนโยน สามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดีออกจากกันได้อย่ างชัดเจน

คุณรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก

2. นิ้วมือแนบตรง

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแบบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่น

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิสัยระมัดระวังและทำทุกอย่ างด้วยความรอบคอบแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม

3. นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออก

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออกมา

แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่ อมั่นในตัวเองสูง เชื่ อถือในเหตุผลของตัวเอง

ดังนั้นเมื่อเกิ ดปั ญหาอะไรขึ้นมาก็จะกระตือรือร้นแก้ไขปั ญหานั้นด้วยตัวเองเสียตลอด

แม้บ างครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบ ากไปบ้ าง แต่คุณก็จะพย าย ามหาวิธีแก้ปั ญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ

4. นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออก

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออกมา

แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์สูงและไวต่อความรู้สึก

เมื่อเจอเรื่องอะไรก็จะมีปฏิกิริย าต่อเรื่องนั้นๆ ทันที อีกทั้งยังมีความคิดสร้ างสรรค์ และมีความสามารถด้านงาน วรรณกรรมอีกด้วยนะ

5. กางมือแนบตรงเต็มที่จริงจัง

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น

ดูไร้เดียงสาและทำอะไรด้วยความนุ่มนวล แต่ออกจะลังเลไม่เด็ดข าดเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่น

ข้อมูลherbtrick.