ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ สมาคมค้ าทองคำ เ ปิดตล าดเช้า ปรับขึ้นอีก

เทียบร าค าสุดท้ายวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา เผย ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 30,250 บาท

ร าค าทองคำประจำวันที่ 14 ก.ค.2565 ปรับขึ้น 50 บาท เปรียบเทียบกับร าค าสุดท้ายของวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 30,250 บาท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจาก

สมาคมค้ าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อเวล า 09.23 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บาทละ 29,650 บาท ขายออกบาทละ 29,750 บาท

ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้ ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 29,122.36 บาท

ขายออกที่ร าค า 30,250 บาท ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,728.00 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 14 ก.ค.2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 29,650 บาท

ขายออก บาทละ 29,750 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 29,122.36 บาท

ขายออก บาทละ 30,250 บาท