วิธีดูแลรถยนต์ง่ายๆ ที่ใครก็สามารถทำได้

1. เครื่องยนต์ (วิธี การ ดูแล รักษา รถยนต์)

วิธีการตรวจวัดน้ำมันเครื่อง

เปิดฝากระโปรงรถ

หาก้านวัดน้ำมันที่อยู่บริเวณเครื่องยนต์

ดึงก้านวัดน้ำมันขึ้น ที่ปล ายก้านจะมีระดับของน้ำมันเครื่องอยู่ F

คือเต็ม ส่วนถ้าน้ำมันต่ำกว่า L ให้ไปหาซื้อน้ำมันเครื่องมาเติมกลับเข้าไป

2. แบตเตอรี่ (วิธี ดูแล แบตเตอรี่ รถยนต์)

แบตเตอรี่

หากรถยนต์ของคุณไม่มีแบตเตอรี่แล้วล่ะก็ คุณจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลย

โดยตามปกติแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 – 3 ปี และจำเป็นต้องเปลี่ยนลู กให ม่

ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของคุณใกล้หมดอายุจากการสังเกตเวล าสตาร์ทเครื่องยนต์ จะมีความหน่วงช้าขึ้นไปเรื่อย ๆ

3. ระบบหม้อน้ำรถยนต์ (วิธี ดูแล รถยนต์ เบื้องต้น)

ระบบหม้อน้ำรถยนต์

หากเป็นรถยนต์ใ หม่ ๆ แทบไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ก็ได้

เพียงแค่คุณหมั่นตรวจสอบระดับน้ำย าหล่อเย็นในหม้อพักว่าอยู่ในระดับที่กำหนดรึไม่

ตามปกติระบบหม้อน้ำรถยนต์เป็นระบบปิด หากน้ำย าหล่อเย็นลดหายแบบ

ผิดปกติให้ตรวจหาความเสียหายได้เลย อาจเกิ ดจากหม้อน้ำรั่วเป็นต้น

4. ระบบเบรก (วิธี ดูแล รถยนต์ เบื้องต้น)

ระบบเบรก

ไม่สามารถมองข้ามได้เลยสำหรับเรื่องเบรก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวของรถยนต์ที่ทำหน้าที่ชะลอความเร็ว

จนทำให้รถยนต์หยุดนิ่งได้ หากเป็นรถยนต์ใหม่ ๆ ถ้าไม่มีอะไรผิดพล าดจริง ๆ ระบบเบรกมีปัญหาดูเป็นเรื่องห่างไกล

5. ย าง (วิธี ดูแล รถยนต์)

ย างรถยนต์

สำคัญไม่แพ้อุปกรณ์อื่น ๆ ก็ว่าได้ โดยย างเป็นชิ้นส่วนเดียวของรถยนต์ที่สัมผัสพื้น

ตามปกติคุณควรหมั่นตรวจเช็กลมย างเป็นประจำในทุก ๆ เดือน

และเมื่อใช้ไปเป็นระยะเวล า 2 – 3 ปี หรือระยะทาง 5 หมื่นกิโลเมตรขึ้น

6. สัญญาณไฟส่องสว่างต่าง ๆ (วิธี การ ดูแล รักษา รถยนต์)

ไฟหน้ารถ

ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการขับขี่รถยนต์ก็ว่าได้ สำหรับไฟสัญญาณถือว่าเป็นสิ่งที่ไว้สื่อสารให้รถยนต์คันอื่น ๆ

ที่อยู่บนท้องถนนรู้ว่าคุณกำลังทำอะไร ไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยว ไฟเบรก และไฟฉุกเฉินเป็นต้น