ความย าวของนิ้วก้อย บอกนิสัยของคุณ

เป็นแบบที่ 1

หากได้แบบนี้ บ่งบอกว่าคุณๆ ทั้งหลายเป็นคนที่ดูเป็นมิตร อบอุ่น สบ า ยๆ เป็นตัวของตัวเอง

ดูอัธย าศัยดี ชอบหัวเร าะเฮฮาต่อหน้าทุกคน

แต่ภายใต้เสียงหัวเร าะที่ดังตลอดนั้น ลึกๆ แล้วมีความเหงาอยู่ในใจเสมอ

บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนอยู่บนโลกกว้างอย่ างโดดเดี่ยว และมักจะแบกความเหงาไว้คนเดียวอย่ างเงียบๆ

และด้วยเหตุนี้ กลุ่มคนประเภทนี้จึงจัดเป็นบุคคลที่มีความอดทนสูงมาก ภายนอกดูเป็นคนแข็งแกร่ง เห็นอกเห็นใจ

แคร์ความรู้สึกผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ลึกๆ กลับเป็นคนแอบขี้อาย กลัวความล้มเหลว แต่ถึงอย่ างนั้นก็พร้อมสู้สิ่งต่างๆ อย่ างกระตือรือร้น

เป็นแบบที่ 2

หากได้แบบที่ 2 บ่งบอกว่าคุณเป็นนักสู้ นักวางแผนที่ดี ชอบทำงานหนัก แถมยังเป็นคนใจกว้าง

ไม่คิดเล็กคิดน้อย มักจะสื่ออารมณ์ภายในที่ซ่อนอยู่ผ่านทางสีหน้าแววตาอยู่เสมอ

รู้จักบุญคุณคน หากใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็จะพย าย ามตอบแทนกลับไปตลอด

ชอบที่จะเผชิญหน้ากับปั ญหา ใครดีมาดีตอบ ใครร้ า ยมาร้ า ยกลับ ถือว่าเป็นนักสู้จากธรรมชาติอย่ างแท้จริง

เป็นแบบที่ 3

คุณเป็นคนโรแมนติก ใส่ใจทุกคนที่ตัวเองรัก หากเจอกับบุคคลแปลกหน้ามักจะเงียบไม่ค่อยพูดจา

จนกลายเป็นคนที่ดูเหมือนหยิ่งแต่ลึกๆ แล้ว ถ้าได้สนิทด้วยจะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้

ง่ายมากหากมีความสุขมักจะพูดตลอดเวลาพูดไม่ยอมหยุด แต่หากคุณเศร้ าหรือไม่มีความสุข

คุณจะแอบซ่อนตัวอยู่คนเดียวในมุมที่ใครก็เข้าไม่ถึง

เก็บความลับ ความรู้สึกเก่ง มักจะเปิดเผยเรื่องร าวส่วนตัว แ บ่ ง ปั นความสุขและทุกข์ให้กับคนที่ใกล้ชิดและสนิทแบบสุดๆ เท่านั้น

ดูเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็ง อดทน แต่นั่นกลับทำให้คนรอบข้างเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ย ากมาก