กรมอุตุฯเตือนทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมาก

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565)” ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

ในช่วงวันที่ 13–14 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศ

ต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น

โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

จังหวัดที่ค าดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้

-13 ก.ค. 2565

ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงร าย ลำพูน พะเย า ลำปาง แ พร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองค าย บึงกาฬ

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารค าม

ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

ภาคกล าง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า กาญจนบุรี และร าชบุรี

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง