4 วัน เกิ ด ผู้ใด คิ ดไ ม่ ดี ด้ว ย จะแ พ้ภั ย ไป เ อง

4 วัน เกิ ด ผู้ใด คิ ดไ ม่ ดี ด้ว ย จะแ พ้ภั ย ไป เ อง

ค น เ กิ ดวันศุกร์

เป็นคนที่รักอิสระไม่จู้จี้จุกจิกเรื่ อ งมาก โดยเฉพาะเรื่ อ งงานคุณจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ด้านความรักคุณเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจ ใช่ก็จะบอกไม่ใช่ รักเขาจะบอกว่าไม่รักอยู่เสมอ เป็นคนหน้าตาดีไม่ชอบแต่งตัวมีพิธีรีตองมากมาย เป็นคนนิ สั ยดี แต่ไว้ใจคนย าก มักไม่ค่อยเชื่อใจคนอื่นเป็นคนเก่งที่มั่นใจในตัวเองสูง

ค น เ กิ ดวันเสาร์

เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเข้าใจอะไรย ากมากที่สุด มักมีมุมลึกลับเป็นของตัวเองที่คนอื่นไม่รู้ มีเพื่อนเยอะแต่รู้สึกเหงาอยู่ตลอดเวลา มักจะชอบพูดคำว่าไม่เป็นไรอยู่สม่ำเสมอ เป็นคนที่แสดงออกตรงกันข้ามกับความรู้สึก ภายนอกดูเป็นคนที่เข้มแข็งมาก แต่ลึกในจิตใจแล้วเป็นคนที่อ่อนไหวมากเช่นกัน เป็นคนที่มีความสามารถมักทำเรื่ อ งย ากได้อย่างง่าย แต่ทำเรื่ อ งง่ายไม่ค่อย

ค น เ กิ ดวันอังคาร

เป็นคนที่มีเสน่ห์มาก แม้หน้าตาจะไม่โดนเด่น แต่คารมนี่ถือว่าชนะข า ดลอย ด้วยความที่คารมดี จึงไม่แปลกที่จะรับมือกับปัญหา ได้ทุกสถานการณ์ เป็นคนที่พูดจาสุภาพ แต่เวลาโกรธจะใช้คำพูดที่ฟังแล้วเจ็บสุด ภายนอกอาจดูซื่อ แต่จริงแล้วฉลาดมาก ชนิดที่ว่าใครก็ตามไม่ทัน เป็นคนที่ขยัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เวลาโมโห น่ากลัวสุด ใครก็เอาไม่อยู่

ค น เ กิ ดวันพุธ

มีสติปัญหาหลักแหลมเฉลียวฉลาด เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ อยู่เสมอ เป็นคนเพื่อนเยอะ เพราะเป็นคนใจกว้าง ใจดี เป็นกันเอง หน้าที่การงาน มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในสายงานเพราะความสามารถของตัวเองล้วน ไม่ได้มีใครคอยสนับสนุน เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม เป็นคนเก่งมากจนคนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้ นอกจากคุณจะทำตัวเอง แม้ภายนอกจะดูเป็นคนเฮอา มีเพื่อนฝูงมากมาย เป็นมนุษย์สังคม แต่จริง แล้วคุณไม่ค่อยเปิดเผยเรื่ อ งส่วนตัว เข้าถึงย าก ความลับเยอะ

ขอขอบคุณ : HoroscopeTodays