สภาพอากาศวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทย า ออกประกาศเตือนเรื่อง “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565)” ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยระบุว่า

ในช่วงวันที่ 12–14 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับ ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น

โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

สภาพอากาศ 12 ก.ค. 2565

• ภาคเหนือ: จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองค าย บึงกาฬ สกลนคร

นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารค าม ร้อยเอ็ด

อำนาจเจริญ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

• ภาคกล าง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และกาญจนบุรี

• ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

• ภาคใต้: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล