สรุปร าค าทองคำ

ร าค าทองคำประจำวันที่ 12 ก.ค.2565 ปรับขึ้น 50 บ าท เปรียบเทียบกับร าค าสุดท้ายของวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 30,350 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ

สมาคมค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวล า 09.27 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,750 บ าท ขายออก 29,850 บ าท

ตามประกาศครั้งที่ 1 ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,213.32 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 30,350 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,736.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 12 ก.ค.2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 29,750 บ าท

ขายออก บ าทละ 29,850 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 29,213.32 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,350 บ าท