5อาหารต้องห้ามที่ทำให้ร่ า งกายพัง

1.อาหารฟาสฟู้ด

หล ายคนอาจจะชื่นชอบอาหารฟาสฟู้ดเพร าะอร่อยและหากินง่าย แต่รู้ไหมว่าการกินอาหารฟาสฟู้ดบ่อยๆ

นั้นเป็นการทำร้ ายสมองของคุณไปโดยไม่รู้ตัวเลยล่ะ เพร าะในอาหารประเภทนี้มีทั้งไขมันทร านส์

ไขมันอิ่มตัว โซเดียมและน้ำตาล ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโ รคซึมเศร้ ามากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ค่อยกินถึง 40% เลยล่ะ

2.น้ำตาล

หากเร าบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลในปริมาณมาก

จะทำใ­ห้หลอดเลือดและเส้นประสาทภายในร่ างกายเกิ ดความเสียหายได้

เพร าะปริมาณน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปจะทำให้สมองในส่วนฮิปโปแคมปัส เกิ ดการขุ่นมัวและไม่สามารถทำงานได้เต็มที่

3.อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูปคือ อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะไปแล้ว

เช่ น อาหารกระป๋องแบบต่างๆ ผลไม้กระป๋อง ปล ากระป๋อง อาหารหมักดอง

ถึงแม้ว่าอาหารแปรรูปบ างช นิดจะมีน้ำตาลหรือไขมันต่ำ แต่ก็ถือว่ายังมีโซเดียมสูงอยู่ดี หากกินอาหารประเภทนี้ไปนานๆ

4.อาหารทะเล

หล ายคนคงจะไม่เชื่อใช่ไหมคะ ว่าอาหารทะเลจะเป็นตัวการที่ทำให้

ร่ างกายของคนเร าได้รับสารปนเปื้อนที่เป็นอันตร ายอย่ างสารปรอทได้

แต่รู้หรือไม่ว่าในน้ำทะเลนั้นมีสารปนเปื้อนอยู่มากมายซึ่งสารเหล่ านี้ก็จะติดมากับปล าหรืออาหารทะเลที่คุณนำมาทานด้วยนั่นเอง

5.น้ำตาลฟรุกโตส

น้ำตาลฟรุกโตส หากได้รับมากเกินไปก็จะเป็นอันตร ายต่อร่ างกายของคุณได้เหมือนกัน

เพร าะน้ำตาลฟรุกโตสนั้นเป็นตัวทำล ายสมองและการเรียนรู้ของสมองเลยล่ะ

ดังนั้นหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรทานน้ำตาลฟรุกโตสนะคะ