วิธีดูแลรักษาเกียร์ออโต้ ให้ใช้งานได้นาน

1. เหยียบเบรกก่อนเปลี่ยนเกียร์

เวล าจะเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้ง เร าจะต้องเหยียบเบรกรถก่อน เพื่อให้ระบบส่งกำลังไม่เกิ ดการกระชาก

และเป็นการถนอมชุดเฟืองเกียร์ไปในตัว ทำให้ระบบเกียร์ทำงานได้อย่ างลื่นไหล และยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุกรณีที่เปลี่ยนเกียร์ผิดด้วย

2. ใช้เบรกมือเวล าจอดบนทางล าดชัน

ขณะที่จอดรถบนทางล าดชัน นอกจากใส่เกียร์ P ป้องกันไม่ให้รถไหลแล้ว

ทางที่ดีเร าควรใส่เบรกมือควบคู่ไปด้วย เพร าะหลีกเลี่ยงไม่ให้สลักคันเกียร์ต้องรับน้ำหนักรถมากเกินไป

3. ใช้ตำแหน่งเกียร์ให้ถูกต้อง

หากต้องการยืดอายุการใช้งานของเกียร์ออโต้ เร าควรศึกษาวิธีการใช้งานเกียร์ให้ถูกต้องจะช่วยไม่ให้เกียร์พัง

และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิ ดขึ้น โดยเฉพาะการใช้เกียร์ออโต้ขณะขับขึ้นลงเขา

4. ถ่ายน้ำมันเกียร์เป็นประจำ

ข้อดีของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ช่วยทำให้ระบบเกียร์ต่างๆ ทำงานได้มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เร าควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ ที่ระยะ 30,000-40,000 กิโลเมตร

พร้อมตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าขีดที่กำหนด

5. ไม่คิกดาวน์บ่อยๆ

การคิกดาวน์ (Kickdown) เป็นการเหยียบแป้นคันเร่งให้ลึกกว่าปกติ

เพื่อเพิ่มความเร็วอย่ างเร่งด่วน แต่การทำแบบนี้บ่อยๆ ชุดเกียร์จะทำงานหนักและทำให้เกียร์พังได้ง่าย การขับขี่ที่ดีควรค่อยๆ เพิ่มความเร็วจะดีที่สุด

6. รถวิ่งไม่ควรเข้าเกียร์ N

เพร าะการเข้าเกียร์ว่าง หรือเกียร์ N ขณะที่รถกำลังไหลอยู่นั้น

ระบบตัดต่อกำลังของเกียร์อัตโนมัติอาจจะเ กิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิ ดความร้อนมากกว่าปกติ

ทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพ ไม่ควรใช้เกียร์ว่างขณะขับรถเด็ดขาด