ปีนั กษั ตร บุญช่วยหนุ นนำ ชะตาพุ่งแรง เตรียมรับโช ค กลางเดือน

ปีนั กษั ตร บุญช่วยหนุ นนำ ชะตาพุ่งแรง เตรียมรับโช ค กลางเดือน

ปีชวด

ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลา แห่งความทุ กข์ทนทร มานในเ รื่ อ ง เ งิ น เดือดร้อนกับการหาเงิ นมาก หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็บและยังมีปัญหาในเ รื่ อ งความรักที่ไม่ลงเอยหรือจบไ ม่ดี แต่ไม่นานมันก็จะผ่านไป คนเราต้องเดินต่ออย่ าไปยึดติด กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคุณเลย อันดั บชะต าของคุณหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเ ล วร้ า ยเหล่านั้นแล้วจะหมดทุกข์หมดโ ศ ก แ บ บปลิดทิ้ง หน้ามือเป็น หลังมือ เ รื่ อ งทุกปัญหาต่างจะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุญมากจะช่วยหนุนนำคุณไปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือเปิดร้านเล็ก ก็ตามจงตั้งใจทำให้ดี แล้วผลบุญของ ความซื่อสัตย์

ปีขาล

ปีนักษัตรขาล ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลงมีรายจ่าย มากกว่ารายรับและยังเจอปัญหาอุปสรรคประทุเข้ามา แ บ บหลายทางแต่เลิกน้อยใจคิดมากได้แล้ว มันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระหนี้สินของคุณ จะหมดไปในช่วงไม่เกินสิ้นปีนี้ ปัญหาเล็กน้อยก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ถ้าอย า กมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการ เป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อยบ อ กเลยว่า เป็นเดือนของคุณจริง ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่างราบเรียบอ่ า นแล้วดีโ ช คเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอันดับนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเ รื อ ง ในชีวิตเทอญสาธุสาธุสาธุ

มะเมีย

เหมือนว่าอันดั บชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไรนะ ทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระ หนี้สินที่ไม่ต้องบรรย ายมากแต่ทว่าอันดั บของคุณ จะเริ่มเปลี่ยนไปจ นได้มาอยู่ 3 ปีนักษัตรที่จะได้ปลดหนี้สินเตรียมตัวเตรียมใจร อพบกับข่ า วดีได้เลย การทำมาค้าขายจากที่เคยชะลอตัว การเ งิ นอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอดจะเริ่มทุเลาลงอย่างได้ชัดแน่นอนว่าการงานของคุณ จะประสบความไหลลื่นดีมากทุกอย่าง