ประโยช น์7ข้อของเนื้อไก่

โปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญและจำเป็นต่อคนทุกช่วงวัยมีความสำคัญต่อร่ างกาย ซึ่ง “เนื้อไก่”

คือหนึ่งในแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นหลายช นิด มีปริมาณไขมันน้อยจึงทำให้เนื้อไก่

กลายเป็นเมนูหลักของกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพและต้องการสร้างกล้ามเนื้อ

“เนื้อไก่” นอกจากจะมีความโดดเด่นในการเส ริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วยังมีข้อดีอีกหลายประการ

ซึ่งคุณประโยช น์ทั้งหมดนี้ คือเหตุผลที่เนื้อไก่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดอาหาร

1) เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนช่วยในเรื่องการเจริญเติบโต สร้ างกล้ามเนื้อและเส ริมสร้างภูมิต้านทาน

2) อุดมด้วยวิตามินบีรวม เช่ น วิตามินบี 12 ช่วยบำรุงสมองและระบบประส าท

ช่วยสร้ างเม็ดเลื อดแดง ป้องกันโร คโล หิ ตจ างได้มีไนอะซิน (วิตามินบี 3) วิตามินบี 5 และ 6

ที่ช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึม โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันให้เป็นพลังงาน

3) มีฟอสฟอรัส ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง

4) เป็นแหล่งของธาตุเหล็กที่มีบทบ าทสำคัญในการสร้างเม็ดเลื อดแดงป้องกันโร คโล หิตจางและเส ริมสร้ างภู มิคุ้ มกัน

5) มีสังกะสี ช่วยเส ริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างก าย ป้องกันการติดเ ชื้อ ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบภายในร่างกาย

6) ยังมี ซิลีเนียม ช่วยเส ริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยต้านอนุมูลอิสระ

ช่วยควบคุมการทำงานฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ช่วยส่งเส ริมการทำงานของระบบสืบพันธุ์

ช่วยชะลอความแก่และป้องกันโร คที่เกิ ดจากความเสื่ อมของร่ างกาย

7) มีไขมันน้อย เมื่อเทียบกับเนื้อสั ตว์ประเภทอื่น ในทางโภช นาการจัดเนื้อไก่เป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ

สาม ารถเลือกเป็นแหล่งโปรตี นที่ช่วยดูแลน้ำหนักได้ดี