สรุปร าค าทองวันนี้

ร าคาทองประจำวันนี้ (21 มิ.ย. 2565) ปรับร าค าลง 100 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับม าอยู่ที่บ าทละ 31,150 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสม าค มค้าทองคำ

ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 16.11 น.ที่ผ่ านม า

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 21 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,550 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,001.64 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,150 บ าท