คอนเฟิร์ม เ ผ ย 4 ร าศี มี เก ณ ฑ์ ทำ อะ ไ รก็ มี ค นช่ วย เ ห ลือ

คอนเฟิร์ม เ ผ ย 4 ร าศี มี เก ณ ฑ์ ทำ อะ ไ รก็ มี ค นช่ วย เ ห ลือ

โดยในช่วงนี้ด ว งช ะ ตาของแต่ละร าศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดs ะวั ง

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผยถึงด ว งช ะ ตา 4 ร าศี ๑วงการงานเด่นดี ผลงานเข้าตา มีโอกาสก้าวหน้า ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัส ประกอบด้วย

ท่านที่เ กิ ดในร าศีเมษ

มีดาวพฤหัสอยู่เรือนกันนะ ผู้ใหญ่จะกลับมาช่วยเหลือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้าง ควรหมั่นทำบุญหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางในสถานที่ทำงาน จะทำให้๑วงช ะ ตาดี

ท่านที่เ กิ ดในร าศีตุลย์

มีดาวพฤหัสโคจรในเรือนพันธุ ช่วงนี้การเ งิ นการงานจะเจริญก้าวหน้า ทำอะไรก็มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

ท่านที่เ กิ ดในร าศี มังกร และ ท่านที่เ กิ ดในร าศีกรกฎ

ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสและดาวเกตุ ทำให้ด ว งช ะ ตาด้านการงานเด่นมีผลงานเข้าตาในช่วงนี้

ที่มา khaosod