6 ร า ศี ก าร ง าน ลุ้น เ ลื่ อน ขั้น รับเดื อน ธันว าค ม

ร า ศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พ.ค.-13 มิ.ย.)

 ร า ศีพฤษภ ด ว งการงานเดือนพฤศจิกายนนี้ เทียบกับเดือนตุลาคมแล้ว ถือว่าด ว งเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวร า ศีพฤษภงานบรรเจิด รุ่งโรจน์ มีงานใหม่ที่ถูกใจ ได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง กล้าคิดกล้าทำ ตั้งเป้าหมาย ลุย ทำได้ทุกอย่าง มีเทคนิคที่แนะนำเพิ่มคือ ควรติดต่อคนมากๆ จะมีโชค ทำตัวโด ด เด่ นสดใสจะก้าวหน้า แต่มีคำเ ตื อน คือควรควบคุมอัตตาให้พอเหมาะเพื่อโชคที่ยั่งยืน

ร า ศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่ 17 ต.ค.- 15 พ.ย.)

 ร า ศีตุลย์ ด ว งการงานของชาวร า ศีตุลย์นี้ จะได้รับความรับผิดชอบสูง ทำงานด้วยเหตุผล มีโอกาสปรับขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือเป็นเจ้าของกิจการ ได้รับเลือกชนะการแข่งขันช่วงชิงตำแหน่ง ได้ลูกน้องบริวารและต้องดูแล ช่วงนี้มีความก้าวหน้า อาจได้งานใหญ่ มีชื่อเสียง ร่ำ ร วย ควรมีเมตตา ไม่ถือตัวจะเป็นที่นับถือ

ร า ศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-13 ม.ค.)

 ร า ศีธนู ด ว งการงานของชาวร า ศีธนูจัดว่าไม่น้อยหน้าใคร เพราะการงานที่วางระบบดีแล้วจะเดินไปได้ดี ยังไม่ควรไปปรับเปลี่ยนอะไร ถ้าเดินตามแผนงานจะสัมฤทธิผลดี ผู้คนกำลังดูและประเมินความสามารถของคุณ ทำเต็มที่จะส่งผลดีถึงอนาคตยาวไป บางคนได้โปรโมตตำแหน่งสูงขึ้น ถ้าเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจมีความมั่นคง รับโครงการใหญ่ มูลค่าสูง

ร า ศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-16 ส.ค.) 

ร า ศีกรกฎ ด ว งการงานของชาวร า ศีนี้ดูดีต่อเนื่องอีกเดือน เดือนนี้จะมีพลังสูงในการทำงาน เก่งทั้งการบริหาร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่งสูงขึ้น และแน่นอนว่าทำงานหนักได้ผลตอบแทนดี มีผู้หญิงช่วยเหลืออุปถัมภ์

ร า ศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 ก.พ.-13 มี.ค.)

 ร า ศีกุมภ์ ด ว งการงานชาวร า ศีกุมภ์ ที่ใครทำธุรกิจเริ่มจะไปได้ดีเพราะความสามารถของคุณ ทั้งมีความมั่นคงและทำกำไร เร่งใช้ศักยภาพเต็มที่ คนทำงานมีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่งมาพร้อมบริวารหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้บริหารกำลังพิสูจน์ความสามารถของคุณ โครงการที่ทำกำลังจะเสร็จสิ้นและงานต่อไปรออยู่

ร า ศีกันย์ (เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย.-16 ต.ค.)

 ร า ศีกันย์ ด ว งการงานเดือนพฤศจิกายนได้ผลดีของงานหนัก รู้สึกภาคภูมิใจ และทำให้มีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น ตำแหน่งดีขึ้น อาจมีการโยกย้ายระยะใกล้ มองหาผู้จ้างที่มีศักยภาพ หรือโอกาสทางธุรกิจที่สูงขึ้น ติดตามหาแล้วจะมีโอกาสก้าวหน้าขึ้น

ด ว งดีมาแล้ว แต่คือคำพยากรณ์ อย่าลืมนะคะ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ รับรองว่ารุ่งโรจน์แน่นอน