3 ร า ศี ห ม อ ไก่ เ ผ ย ต้น เ ดื อน ธั น วา เ ตรี ย ม ตัวร ว ย

3 ร า ศี ห ม อ ไก่ เ ผ ย ต้น เ ดื อน ธั น วา เ ตรี ย ม ตัวร ว ย

ท่านที่เ กิ ดในร า ศีเมถุน ชาวร า ศีเมถุนเป็นร า ศีที่ด ว งมีโอกาสได้โชคได้ลาภเหมือนกัน เพราะดาวจันทร์ที่มาจากเรือนการเ งิ นมาทับ๑วงชะตา ชาวร า ศีเมถุนจึงมีโอกาสได้โชคได้ลาภ

แต่โชคลาภที่ได้จะเป็นเพียงโชคลาภเล็ก เท่านั้น ใครหวังร ว ยเลยทีเดียวคงยังไม่ได้ ถ้าถามว่าการเ งิ นดีไหม บอกได้เลยว่าดีมีโอกาสได้เ งิ นจากการทำงานมาก อาจได้เ งิ นพิเศษ ได้รับจ๊อบอะไรบางอย่างที่ทำให้ได้เ งิ นมากขึ้น

ท่านที่เ กิ ดในร า ศีพิจิก ชาวร า ศีพิจิกในช่วงนี้ถือว่าด ว งดีหลายอย่าง ทั้งการงานและโชคลาภจะเข้ามาพร้อม กัน ช่วงนี้ชาวร า ศีพิจิกจะงานเยอะ ทำงานกันจนตัวเปื่อย แต่ก็จะได้เ งิ นเยอะ

เพราะงานมากเ งิ นก็ย่อมมากตามไปด้วย ส่วนเ รื่ อ งการเ งิ นก็ดีมาก เพราะดาวพุธเจ้าเรือนลาภะลาภผลรายได้มาทับ๑วงชะตา ก็เท่ากับชาวร า ศีพิจิกจะโชคดี มีโอกาสรับทรัพย์ในช่วงนี้

ท่านที่เ กิ ดในร า ศีกรกฎ ชาวร า ศีกรกฎเป็นร า ศีที่ด ว งชะตาดีขึ้นตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีย้ายมาเล็งด ว งชะตา ชาวร า ศีกรกฎมีโอกาสโชคดีหลายเ รื่ อ ง ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งการงานหรือการเ งิ น โดยเฉพาะเ รื่ อ งการเ งิ นค่อนข้างดีมาก ชาวร า ศีกรกฎมีโอกาสได้รายได้มากขึ้นจากงานที่ทำในปัจจุบัน

และมีแผนที่จะขยับขย ายกิจการหรือการทำอาชีพเสริมอีกด้วย ส่วนเ รื่ อ งโชคลาภนั้นมาแรง ด ว งมาโอกาสได้โชคได้ลาภแบบจัดเต็ม ๑วงมีโอกาสได้ลาภลอย แต่ถ้าไม่ได้ เ สี่ ย ง ด ว งก็จะได้ลาภในทางอื่น เช่น ได้ของขวัญ ของฝาก ของฟรี เป็นต้น

ที่มา thairath