บุ ญเ ก่ า ห นุน โ ช คใ ห ญ่ รับธันวาม ห า เ ฮง

บุ ญเ ก่ า ห นุน โ ช คใ ห ญ่ รับธันวาม ห า เ ฮง

ท่านผู้ที่เกิดปีจอ คุณเป็นคนที่มี นิ สั ย พื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ ช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอ ย่ าไว้ใจใครมากเกินไป เพราะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ หรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้

  หรือฟังค ว า มคิดเห็นของคนอื่นบ้าง  แล้วคุณจะไม่ผิดหวังหรือเสียใจฝ่ายหลัง แต่หลังจากปลายเดือน 11 นี้เป็นต้นไป ปั ญ  ห าต่างๆ จะเริ่มคลี่คลายการงานประจำความสำเร็จดี ค้าขายก็ซื้อง่ายขายคล่อง ส่วน ด ว ง โ ชคลาภ ด ว ง ของคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเ รื่อ งต่างๆ ทำให้การงานเจริญก้าวหน้า ชีวิตดีขึ้นแต่ก่อนเก่าเป็นอ ย่ า งมาก นอกจากนี้ ด ว งชะตายังมีเกณฑ์ถูกหวยຣวຢโ ชคในต้นเดือน 12 เป็นเ งิ นก้อนโต อย่ าลืมทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มในเ ว ร หรือถ้าไม่มีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระในทุกค่ำคืน ด ว ง โ ชคลาภจะได้เด่นชัดขึ้น

ท่านผู้ที่เกิดปีเถาะ คนเกิดในปีนักษัตรนี้ส่วนมากเป็นคนใจดี นิ สั ยดี เป็นมิตรกับคนรอบข้าง ไม่คิดร้ า ยกับใคร และด้วยค ว า มดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และยังเป็นคน ด ว ง แข็งอีกด้วย ที่สำคัญ ด ว งหลังจาก เดือนพฤศจิกายนนี้จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างทั้งการเ งิ น การงาน รวมไปถึงก ารใช้ชีวิต ด ว ง ชะตาจะดีขึ้นจะมีโ ชคลาภวาสนาส่ง ด ว งยังมีเกณฑ์ถูกห ว ยในเดือน 12 อ ย่ าลืม เ สี่ ย ง โ ชคกันเอาไว้บ้าง อาจถูกรางวัลใหญ่ได้จับเ งิ นล้านก็คราวหละ สำหรับคนโสดในช่วงมีเกณฑ์พบถูกใจ เป็นคู่บุญคู่บาร

ท่านผู้ที่เกิดปีชวด คนที่เกิดปีนี้มักเป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และมักเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อ ย่ า งรวดเร็ว การใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่ดำเนินไปอ ย่ า งปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเ รื่อ งเดือดร้อนมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบค ว า มสำเร็จหรือราบรื่นเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป ทำดีเข้าไว้มาก และให้คิดดีอยู่เสมอเดี๋ยวคนที่คิด ร้ า ย ก็จะแพ้ภัยตนเองและหลีกหนีหาย ไป หรือถึงคิดร้ า ย

ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ได้ คิด อิ จ ฉ าตา ร้อนเท่านั้นเอง และหลังจากปลายเดือนนี้ไปแล้ว ด ว งชะตาของคุณมีเกณฑ์จะพบกับ ค ว า ม สำเร็จที่ดี มีเ งิ นทองใช้ไม่ข า ดมือ ธุรกิจการงานราบรื่นดีมาก แถมยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเ สี่ ย งโ ชค มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเ รื่อ งต่าง ชีวิตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอ ย่ างแน่นอน

ท่านผู้ที่เกิดปีกุน คนเกิดในปีนักษัตรนี้ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้ส งสาร และชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่มักโดนเอาเปรียบ เพราะค ว า มขี้สงสารของคุณนี่หละ ที่มักนำ ค ว า ม เดือดร้อนมาให้คุณเสมอ หลายปีที่ผ่านมาคุณลำบากและเหนื่อยมามาก เหนื่อยจากการทำอะไรต่ออะไรเพื่อคนอื่น ให้หยุดซะ เพราะคุณจะเหนื่อยและลำบากไม่สิ้นสุดให้หันมารักตัวเองบ้าง พอเขาลำบากเราช่วยแต่พอเราลำบาก มองหาใครไม่เจอสักคน เป็นแ บ บนี้

บ่อย บอกเลยไม่ไหว หยุดแล้วมาทำเพื่อตัวเองจะเหมือนคุณหมดก ร ร ม จากคนพวกนี้ซะที นิ สั ยขี้สงสารให้เลิก ซะ ด ว งชะตาของคุณมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศก แต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง นอกจากนี้หลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ด ว งโ ชคลาภโดดเด่นมาก มีโอกาสได้จับเ งิ นหลักแสนหลักล้านในเดือน 12 นี้จะถูกหวย ก็ได้จาก การค้าขาย หรือการทำงาน บอกได้เลยว่ามีเข้ามาแน่นอน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ท่านผู้ที่เกิดปีระกา คนที่เกิดปีนี้มักเป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่งๆ มักหาค ว า มรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมี อุ ป ส ร ร ค เยอะหน่อย มีคู่แข่งในทุกด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมี อุ ป ส ร ร ค มีคนคอยขัดขวาง แต่ไม่ต้องสนใจเพราะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว

เพราะ ด ว งชะตาคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไป แบบจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ต้องบอกก่อนว่า เวลาทำอะไรอ ย่ าให้ โ ด ด  เด่นเกินไป เพราะจะมีคนอิ จ ฉ าเอาได้ ทำพอประมาณ นี้การงานจะรุ่งไม่ยุ่งยๅกอีกต่อไป ส่วนด ว งเกี่ยวกับโ ชคลาภ มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโต มีโอกาสถูกหวยsวຢเบอร์ ด้านการงานจากนี้ไปจะมีโอกาสได้ขยับขยาย หรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้น แถมยังมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือ ทำให้การงานรุ่งกว่าแต่เดิมมาก และมีเ งิ นเข้ามามากขึ้น