ประกาศเตือน พื้นที่ต่อไปนี้เตรียมรับมือ

กรมอุตุนิยมวิทย าร ายงานสภาวะอากาศประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ว่า ลั

กษณะอากาศทั่วไป พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก

และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้