5อาชีพเสริม ลงทุนน้อย ทำเงิ นได้จริง

อาชีพเสริมทำกับข้าวขายทั้งตอนเช้าและตอนเย็น

ก่อนเข้าทำงานและหลังเลิกงาน สำหรับใครที่ยังพอมีเวล า หรือมีที่พัก

หรือบ้ า นใกล้ที่ทำงาน ซึ่งแนะนำว่าทำขายในร าค าถูกเหมาะสมกับปริมาณ

เพร าะคนสมัยนี้ชอบซื้อทาน และอย ากจะทานหล ากหล ายในร าค าประหยัด ถุงละ 10-20 บ าทกำลังพอดี ขายดี

อาชีพเสริม ขายของมือสอง

เริ่มทดลองขายจากสิ่งที่ตัวเองมี เช่ นเสื้อผ้ามือสอง หรือของมือสองสภาพใช้ได้

อาจจะขายสิ่งของเครื่องใช้มือสองของตัวเอง หรือหามาขาย

ส่วนเรื่องที่รับสินค้ ามือสองนั้นคงจะบอกไม่ได้แน่ชัดว่าที่ไหนถูกและดี ส่วนนี้คุณต้องเสาะหาเอง

เพร าะต้องใช้ความสามารถและสายสัมพันธ์ด้วย จึงจะได้ทั้งถูกและดี จึงจะสามารถขายทำเงิ นได้

เทคนิคอย ากรู้ว่าสินค้ ามือสองชิ้นไหนจะขายได้หรือไม่ได้นั้น

อาชีพเสริมรับจ้างทำงานที่ถนัด งานในสายวิชาชีพ หรือฟรีแลนซ์

คุณอาจจะรับงานมาทำแบบเป็นงานๆไป ตามที่มีคนจ้าง หรือเป็นฟรีแลนซ์

เช่ นคุณเป็นพนักงานโปรแกรมเมอร์ แต่เวล าว่างคุณอาจจะรับเขียนโปรแกรมให้กับคนอื่นๆ

หรือบริษัทอื่นๆที่เขาต้องการจ้างงานนอก สมัยนี้มีเยอะมากๆ อาชีพรับงานอิสระ

หรือฟรีแลนซ์ในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นที่นิยมมาก คนทำร ายได้ดี เจ้าของงานลดต้นทุน

เพร าะไม่ต้องจ้างไว้ร ายเดือน อีกทั้งได้งานเลือกคนเก่งๆทำงานให้ด้วย อาชีพเสริมแบบนี้

ทำเงิ นได้ดีมาก บ างคนสามารถพัฒนาต่อจนเป็นธุรกิจเอสเอ็มอีได้เลย

อาชีพเสริม จากการเขียนหนังสือขาย

สมัยนี้การที่จะเป็นนักเขียนนั้นไม่ย าก คุณสามารถเขียนเองและขายเองได้โดยเขียนเป็น E-Book ขาย

สามารถให้คนมาซื้อดาวน์โหลดได้ เช่ น คุณมีความรู้เรื่องเลี้ยงจิ้งหรีดขาย คุณก็เขียนเรื่องจิ้งหรีด

อาจจะเริ่มต้นจากเขียนเป็นหนังสือสั้นๆร าค าไม่สูง 50-150 บ าท ก็ได้

ในเรื่องของการเขียนอีบุ๊คนี้คุณสามารถค้นหา ศึกษาเพิ่มเติมได้ไม่ย าก

อาชีพเสริม จากการับจ้างทำการตล าด

ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ สำหรับคนที่มีเวล าว่าง มีความฝันและความมุ่งมั่น

เพร าะงานนี้อาจจะเหนื่อยขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก ออกทำการตล าดให้สินค้ าต่าง

แบบรับจ้างเป็นงานๆไป เช่ นงานแจกใบปลิว งานออกบูทแนะนำสินค้ า งานสำรวจแบบสอบถาม

และอื่นๆ หรือใครชอบออนไลน์ ก็จะมีรับจ้างโพสต์ รับจ้างเขียนบทความหรือพิมพ์งาน

งานเสริมแบบแนวนี้ก็ทำเงิ นดี เป็นที่มาของเจ้าของธุรกิจทางการตล าดหล า ยต่อหล ายคนแล้ว