ุ6พรรณไม้ ช่วยปรับอากาศในบ้ าน

1. ว่านหางจระเข้

นอกจากจะเป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยรักษาผิวหนังที่เ กิดแผลพุพองจากการโดนของร้อนแล้ว

ไม่น่าเชื่ อว่าพืชช นิดนี้ยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยสร้ างกลิ่นและบรรย ากาศอันแสนสดชื่นให้กับที่อยู่อาศัยของเร าได้อีกด้วย

เนื่องจากเนื้อเจลใส ๆ ที่อยู่ภายใต้เนื้อเยื่อสีเขียวสามารถดูดซับกลิ่นของสารระเหยฟอร์มาลดีไฮด์ และเบนซิน

2. เศรษฐีเรือนใน

ไม้ใบช นิดนี้มีหัวอยู่ใต้ดิน ส่วนใบที่โผล่ขึ้นมานั้นมีแถบสีขาวที่ถูกขนาบข้างด้วยแถบเขียวทั้งซ้ายและขวา

เมื่อโตเต็มที่มีดอกสีขาวเล็กบ านออกมาให้ได้ชื่นชม ซึ่งทั้ง 2

ส่วนนี้จะช่วยกันขจัดกลิ่นเหม็นที่ตลบอบอวลอยู่ภายในบ้ านได้เป็นอย่ างดี

โดยเฉพาะจำพวกสารระเหยต่าง ๆ เช่ น เบนซิน ฟอร์มาลดีไฮด์ ค าร์บอนโมโนไซด์

และไซลีน ที่อยู่ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและพล าสติกด้วย

3. ลิ้นมังกร

ถึงแม้หน้าตาของลิ้นมังกรจะไม่น่ารักน่าชังเหมือนต้นไม้ช นิดอื่น ๆ

แต่สรรพคุณในการดูดกลิ่นก็เป็นยอดไม่แพ้ใคร โดยเฉพาะกลิ่นแก๊ส กลิ่นเหม็น

หรือกลิ่นอับ รวมไปถึงสารระเหยจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ น้ำย าทำความสะอาด เป็นต้น

ซึ่งลิ้นมังกรจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีแสงสลัว และความชื้นสูง ปลู กในห้องน้ำจะเหมาะมาก ๆ เลยล่ะ

4. พลูด่าง

สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวล าดูแลต้นไม้สักเท่าไหร่ พลูด่างเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรพล าดเลย

เพร าะปลู กง่าย โตง่าย เข้ากันได้ดีกับสภาพอากาศทุกแบบ แถมไม่เปลืองพื้นที่ใช้สอยในบ้ านด้วย

เพียงแค่ใส่แจกันแบบติดผนังพร้อมเติมน้ำนิดหน่อย เท่านี้บ้ านก็สวยสดชื่นได้ดั่งใจ

แถมยังกรองอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้บรรย ากาศภายในบ้ านน่าอยู่ขึ้นด้วย

5. เบญจมาศ

นอกจากความสวยงามแล้วดอกเบญจมาศยังสามารถกรองอากาศที่เป็นมลพิษ

อย่ าง กลิ่นจากสีทาบ้ าน กาว พล าสติก และผงซักฟอก

ให้กล ายเป็นอากาศบริสุทธิ์ขึ้นได้ด้วย ตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางคือ

บริเวณริมหน้าต่าง เพื่อให้เบญจมาศสามารถรับแสงแดดจากภายนอกได้โดยตรง จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. ไทรย้อยใบแหลม

กลิ่นจากเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ พรม หรือของตกแต่งต่าง ๆ

ในห้องนั่งเล่นสามารถแก้ไขได้โดยการนำต้นไทรย้อยมาตั้งเอาไว้ตามมุมห้อง

เพื่อให้ใบทำการฟอกอากาศภายในห้องให้สะอาด จะได้น่านั่งน่านอนมากขึ้น

แต่ทั้งนี้เจ้าของบ้ านอาจจะต้องดูแลใส่ใจสักหน่อย โดยการหมั่นให้น้ำและนำไปวางไว้ให้โดนแสงแดดจากภายนอกบ้ าง

ช่วยยืดอายุให้ต้นไทรย้อยอยู่ได้นาน ๆ