ท่าสะพายกระเป๋าบอกนิสัยได้ แม่นมาก

1. ห้อยกระเป๋าไว้ตรงหน้าท้อง

ถ้าคุณชอบห้อยกระเป๋าไว้ตรงหน้าท้อง แสดงว่า คุณเป็นคนที่ว่องไวและปร าดเปรียวมาก

คุณเป็นคนที่ตื่นตัวต่อเหตุการณ์รอบๆ อยู่ตลอดเวล า แต่บ างครั้งความเร็วของคุณก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้นะ

2. พาดไหล่

ถ้าคุณชอบที่จะสะพายกระเป๋าแบบพาดไหล่ แสดงว่า คุณเป็นคนที่ระมัดระวังในตัวเองมากระดับสิบ

แต่การระวังตัวเองมากไปก็ไม่ดีนะ เพร าะ มันจะทำให้คุณกล ายเป็นคนอ่อนแอที่ไม่กล้ าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

3. สะพายข้าง

ถ้าคุณชอบที่จะสะพายกระเป๋าไว้ด้านข้าง แสดงว่า คุณเป็นคนที่รักการอ่ า น เรียกได้ว่า

เป็นห น อ นหนังสือตัวยงเลยแหละ นอกจากนั้นคุณยังเป็นคนที่มีจินตานาการเหลือล้ำ ซึ่งบ างครั้งมันก็มากเกินไป

ถึงขนาดพูดคนเดียว แต่แน่นอนแหละว่า คุณไม่ได้บ้ าแต่แค่จินนาการเยอะไปหน่อย มองอะไรก็เห็นเรื่องร าวไปซะหมด

4. ถือ

ถ้าคุณชอบที่จะถือกระเป๋า แสดงว่า คุณเป็นคนที่ชอบควบคุมทุกๆ อย่ างให้เป็นไปตามแผน คุณรักที่จะทำทุกอย่ างตามใจที่ตนเอง

ปร ารถนา แต่ในขณะเดียวกันคุณก็กล้ าที่จะพูดตรงๆ กับผู้คนรอบข้าง คนส่วนใหญ่จึงมักที่จะเชื่ อถือคำพูดของคุณเสมอ

5. สะพายไว้ข้างหลัง

ถ้าคุณชอบที่จะสะพายกระเป๋าไว้ข้างหลัง แสดงว่า คุณเป็นคนที่รักการผจญภั ย รักในความตื่นเต้นเป็นอย่ างยิ่งและดูเหมือนว่า

คุณจะเตรียมพร้อมที่จะออกไปดูโลกกว้างอยู่ตลอดเวล า อีกทั้งคุณยังเป็นคนรอบคอบ

ละเอียดถี่ถ้วน จึงไม่แปลกที่คุณจะเป็นคนที่พึ่งพิงได้สำหรับบุคคนรอบข้างได้