5อาชีพเสริมกักตัวอยู่บ้ าน ก็มีร ายได้ได้ไม่ย าก

ขายขนมออนไลน์

เป็นหนึ่งในช่องทางหาร ายได้เสริมที่นิยมในยุคโควิดอย่ างมาก

สำหรับคนที่ใจรักในการทำขนม-เบเกอรี่เป็นชีวิตจิตใจ ถ้าปกติชอบทำทานเองอยู่แล้ว

เร าแนะนำให้คุณเริ่มลองขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม เป็นต้น

รับออกแบบชิ้นงาน หรือตัดต่อวิดีโอบนสื่อออนไลน์

หากคุณมีความสามารถด้านการสร้ างสรรค์ออกแบบชิ้นงานออกมาให้สวยงาม

โดยใช้โปรแกรมตระกูล Adobe อย่ างเช่ น Photoshop, Ilustrator, Premiere Pro, After Effects เป็นต้น

ก็สามารถหาร ายได้เสริมจากความสามารถด้านนี้ได้แล้ว

รับเขียนบทความ

การรับจ้างเขียนบทความหรือคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่ างมากในยุคนี้

และเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเขียนหรือชอบการสื่อสารต่อผู้คน ซึ่งสามารถทำได้ที่บ้ านง่ายๆ

และมีการลงทุนที่น้อย และสามารถเลือกแนวการเขียนของคุณได้อีกด้วย เช่ น เรื่องการทำอาหาร

ขายรูปภาพตามเว็บไซต์ Stock

ข้อนี้จะเน้นไปทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพโดยเฉพาะ

ซึ่งเชื่ อว่าหล ายๆคนมีภาพถ่ายที่เก็บไว้อยู่ในคลัง แต่กลับไม่ได้นำออกมาเผยแ พร่บนสื่อ

แต่คุณสามารถนำรูปภาพพวกนั้นผันมาเป็นกองเงิ นกองทองได้สบ ายๆ โ

ดยนำภาพไปขายในเว็บไซต์ Stock เช่ น Getty Images, Shutterstock เป็นต้น

ปลู กผักขาย

เป็นหนึ่งช่องทางการหาร ายได้เสริมที่เริ่มต้นได้ที่บ้ าน และทำได้ตั้งแต่ช่วงกักตัวช่วงนี้

และบ างร ายก็ผันตัวจากพนักงานออฟฟิศสู่การทำฟาร์มที่ได้ร ายได้มหาศาล

ส่วนผักที่ควรปลูกควรเป็นประเภทที่ปลูกง่าย เช่น พืชผักสวนครัว

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้ า ต้นอ่อนทานตะวัน ผักชี ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ เป็นต้น