3วิธีล้ างแอร์บ้ านด้วยตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งช่าง

1.ทำความสะอาดด้วยแปรง

การทำความสะอาดด้วยแปรงไม่มีอะไรยุ่งย าก

เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดแต่ต้องพึ่งความมานะอย่ างที่สุดเช่นกัน แปรงที่ใช้ได้กับงานนี้ควรเป็นแปรงขนอ่อนนุ่มจะใช้แปรงสีฟันก็ไม่มีปั ญหา

ก่อนอื่นถ้าเป็นห้องนอนให้ใช้ผ้าคลุมเตียงไว้ก่อน

เ ปิดหน้ากากเครื่องปรับอากาศออกแล้วให้ใช้แปรงไล่ปัดไปตามแนวของแผงอะลูมิเนียมอย่ างเบ ามือ

เมื่อเสร็จแล้วสอดมือเข้าไปปัดพัดลมกรงกระรอกด้วย ขั้นตอนภายในเสร็จจึงออกไปปัดแผงคอยล์ร้อนของคอมเพรสเซอร์ด้านนอก

หลังจากนั้นใช้พัดโบกหรือพัดลมเป่าไปตรง ๆ ในจุดที่เร าทำความสะอาดให้เศษฝุ่นผงหลุดออกไป

2.ชำระล้ างด้วยน้ำ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือกระบอกฉีดน้ำ กระบอกฉีดน้ำแบบปั๊มแรงดันที่ใช้ในการเกษตร

หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ได้ขึ้นอยู่กับที่บ้ านมีอุปกรณ์ชิ้นใด

เริ่มแรกให้นำถุงพล าสติกใบใหญ่มาคลุมรองใต้ตัวเครื่องก่อน

จากนั้นจึงฉีดพรมน้ำไปตามแผงอะลูมิเนียมและพัดลมกรงกระรอกให้ชุ่มทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาที

สำหรับใครที่ต้องการให้คร าบสกปรกหลุดร่อนออกมาได้ดีขึ้น

ให้ใช้น้ำย าล้ างจานผสมในกระบอกฉีดน้ำแล้วฉีดพรมให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีเช่นกัน

เมื่อครบกำหนดเวล าแล้วให้ใช้น้ำเปล่ าฉีดล้ างจนคร าบสกปรกหลุดออกมา

แล้วจึงทิ้งไว้รอให้น้ำระบ ายออกพอหมาด ๆ

ขั้นตอนสุดท้ายคือใช้ลมเป่าจนทุกอย่ างแห้งสนิทดี ทำวิธีการเดียวกันนี้กับแผงคอยล์ร้อนและใบพัดของคอมเพรสเซอร์ด้วย

3.ทำความสะอาดด้วยโฟม

วิธีการนี้เป็นวิธีการที่เร าอย ากนำเสนอมากที่สุดเพร าะมันสามารถทำความสะอาดได้หมดจดไม่แพ้มืออาชีพ

แถมโฟมกระป๋องสำหรับล้ างทำความสะอาดยังสามารถกำจัดเชื้อโรคได้ถึง 99.99%

สามารถหาซื้อได้ง่าย ๆ ในช้อปขายสินค้าออนไลน์ซึ่งมีให้เลือกหล ากหล ายยี่ห้อ

สารพัดกลิ่นที่จะทำให้ห้องหอมสดชื่นหลังจากการใช้งาน