6ต้นหญ้าดีมีประโยชน์ ควรปลู กไว้ อย่ าถอนทิ้ง

1. หญ้าหวาน

หญ้าหวานจัดว่าเป็นพืชล้มลุก มีลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่มเตี้ย

ออกใบรูปวงรีมีขอบหยักและเป็นส่วนที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ออกดอกสีขาวที่ปล ายกิ่ง

วิธีปลู กหญ้าหวานให้ปลู กด้วยวิธีการปักชำ โดยตัดกิ่งให้ย าวถึงโคนต้น

มีใบเหลือประมาณ 2 คู่ แล้วตัดกิ่งให้เหลือความย าวแค่ 15 เซนติเมตร มาปักลงในกระถางเพาะกล้ าที่มีดินร่วนซุย จัดการเด็ดใบทิ้งก่อนรดน้ำ

2. หญ้าแฝก

หญ้าแฝกมีลักษณะลำต้นเป็นกอ ใบแคบและย าว ออกดอกเหมือนพืชตระกูลหญ้าทั่วไป

มีระบบร ากฝอยที่สานตัวกันแน่นและย าวมากเป็นพิเศษ

ขย ายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อไปเพาะกล้ า นำหน่อมาตัดร ากให้สั้นและแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

จะสังเกตเห็นร ากแตกออกมา จากนั้นให้ย้ ายลงมาปลู กในหลุมดิน

3. หญ้าดอกขาว/หญ้าละออง

เป็นหญ้าที่มีสรรพคุณน่าสนใจมากทีเดียว หญ้าดอกขาวหรือหญ้าละอองพบได้ทั่วไปตามพื้นที่รกร้ างและสนามหญ้า

เป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นเรียวสูง ลำต้นมีขนสีเทาปกคลุม ลักษณะใบเป็นรูปวงรีและขอบใบหยัก

ออกดอกเป็นช่อและมีดอกย่อยอีกกว่า 20 ดอก ช่วงแรก ๆ ดอกจะเป็นสีม่วงอมแดงหรือชมพู

เมื่อดอกแก่สีก็จางหายไปกล ายเป็นดอกสีขาว วิธีปลู กให้นำเมล็ดมาป ลู กลงในดินที่อยู่กล างแจ้ง เพร าะเป็นพืชชอบแดด

4. ไมยร าบ

ไมยร าบเป็นพืชล้มลุกที่เลื้อยปกคลุมพื้นดิน ลำต้นมีขนาดเล็ก

ออกใบย่อยประมาณ 12-25 คู่ที่แกนก้านใบ ออกดอกเป็นช่อและมีดอกย่อย

ลักษณะผลเป็นฝักแห้งและเมล็ดอยู่ภายใน วิธีปลู กก็แค่นำเมล็ดมาปลู กลงในดิน

เพียงเท่านี้ไมยร าบก็จะเจริญเติบโตได้อย่ างรวดเร็ว ไม่ต้องดูแลอะไรมาก

แต่ต้องควบคุมให้ดีโดยการตัดและถางลำต้นให้มีขนาดจำกัด

มิเช่นนั้นมันจะแพ ร่กระจายไปตามแหล่งน้ำและสร้ างปัญหาได้ ไมยร าบมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการพังทล ายของหน้าดิน

5. หญ้าปักกิ่ง

หญ้าปักกิ่งเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นสั้นและสูงได้มากสุดเพียง 20 เซนติเมตร

มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ระบบร ากหนา ออกใบใกล้โคนร ากมีลักษณะเรียวย าว

ปล ายยอดจะออกดอกเป็นช่อ วิธีปลู กสามารถทำได้ทั้งการปักชำและเพาะเมล็ด

หากเลือกการปักชำก็ให้แยกต้นออกมาปลู กลงในดินร่วนปนทร ายที่ระบ ายน้ำได้ดี

หรือนำเมล็ดจากดอกที่แก่มาขยี้ให้แตกแล้วโรยลงในดินร่วนปนทร าย

6. หญ้าชันกาด

หญ้าชันกาดเป็นวัชพืชที่อาจจะดูไร้ค่าและน่ากำจัดทิ้ง แต่จริง ๆ

แล้วพืชล้มลุกชนิดนี้ก็มีประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าสมุนไพรเลยทีเดียว

หญ้าชันกาดมีลักษณะลำต้นตรงสูงประมาณ 50 เซนติเมตร

มีร ากไหลทอดย าวและแตกออกเป็นต้นใหม่ได้ ใบมีลักษณะเรียวย าวออกตามข้อปล้อง