ร าค าน้ำมันวันนี้

เช็ กร าค าน้ำมันวันนี้ 13 พ.ค. 65 อัปเดตร าค าน้ำมันทุกช นิด

กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บ างจาก และเชลล์ ล่าสุดร าค าลิตรละกี่าทแล้ว

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวร ายงานการอัปเดตร าค าน้ำมัน

กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ล่าสุด จากเว็บไซต์ บมจ.บ างจากปิโตรเลียม,

เว็บไซต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้ าปลีก จำกัด (มหาช น)

และเว็บไซต์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีร าค าดังนี้

ร าค าน้ำมันปั๊ม “บ างจาก”

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO อยู่ที่ 41.35 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EV อยู่ที่ 41.08 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO อยู่ที่ 40.24 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO อยู่ที่ 34.24 บ าท/ลิตร

ไฮดีเซล B20S อยู่ที่ 31.94 บ าท/ลิตร

ไฮดีเซล S อยู่ที่ 31.94 บ าท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 อยู่ที่ 31.94 บ าท/ลิตร

ร าค าน้ำมันปั๊ม “ปตท.”

ดีเซลพรีเมียม B7 อยู่ที่ 39.36 บ าท/ลิตร

ดีเซล S B7 อยู่ที่ 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล อยู่ที่ 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 อยู่ที่ 31.94 บ าท/ลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 48.76 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.35 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 41.08 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 40.24 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.24 บ าท/ลิตร