การจับมือถือ รู้เลยว่านิสัยเป็นยังไง

1. ถือมือเดียว แล้วใช้ นิ้วโป้งพิมพ์

นิสัยที่ซ่อนไว้ :

คุณไม่ใช่คนธรรมดา ชิลๆ เลยสักนิด ถึงบ างครั้งอาจจะดูเหมือนก็เถอะ

แต่ที่จริงแล้วคุณน่ะรู้ดีว่า ใครดีกับคุณ แล้วใครที่แ ย่กับคุณ

คุณสามารถแบ่งแยกได้อย่ างชัดเจน รวมไปถึงเรื่องความรัก ถ้าคุณรักใครจะรักมาก

แล้วถ้าเกลี ย ด ใครก็จะเกลี ย ดมากด้วย อีกอย่ างบ างทีคุณอาจจะเป็นคนปากไวมากไปหน่อย

ทั้งที่ความจริงแล้วคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบที่พูดไป โดยลึกๆ แล้วคุณปร ารถนาให้โลกนี้สวยงาม มีแต่ความสุข

2. ใช้มือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์ แล้วใช้ นิ้วโป้งอีกข้างพิมพ์

นิสัยที่ซ่อนไว้ :

ลึกๆ แล้วคุณเป็นคนที่แอบเรียกร้องอยู่เสมอ คุณปร ารถนาที่จะถูกปกป้อง ถูกปรนนิบัติ

ถูกดูแลเอาใจใส่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องด้วยความจริงใจด้วย คุณชอบความรู้สึกที่ว่าได้รับการยอมรับ แต่บ างครั้งคุณก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ดีเกินไป

ไม่ค่อยต่อต้านหรือแข็งข้อกับใคร จึงมักถูกใช้ประโยช น์อยู่บ่อยๆ

การจะช นะใจคุณได้นั้นไม่ใช่เรื่องย าก เพียงแค่อีกฝ่ายซื่อสัตย์กับอารมณ์ของคุณเท่านั้น

3. ถือโทรศัพท์ด้วยสองมือ แล้วใช้ นิ้วโป้งพิมพ์ทั้งสองข้าง

นิสัยที่ซ่อนไว้ :

สำหรับใครที่ตรงกับข้อนี้ คุณเป็นคนที่แอบป๊อดอยู่หน่อยๆ เป็นคนที่บ างครั้งก็ไม่กล้ าเสี่ ย ง จริงๆ

แล้วอย ากจะทำแต่ก็กลัวผิดหวัง กลัวเจ็ บ ป วด อย ากจะขึ้นที่สูงแต่ก็กลัวตกลงมา

เพร าะเหตุนี้คุณเลยเป็นคนที่ต้องการกำลังใจมากเป็นพิเศษ

สิ่งที่คุณต้องการจึงไม่มีอะไรเทียบเท่าความเข้าใจ

ดังนั้นคุณจึงอย ากจะเจอใครสักคนที่เข้าใจคุณ จริงใจกับคุณ และชอบตัวตนของคุณจริงๆ

4. ใช้มือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์ แล้วใช้ นิ้วชี้อีกข้างพิมพ์

นิสัยที่ซ่อนไว้ :

บ่อยครั้งที่คุณมักจะเลือกที่จะอยู่เงียบๆ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องแ ย่ เพร าะมันถือเป็นด้านที่อบอุ่นของคุณ

คุณดูเป็นคนชิลล์ๆ สบ ายๆ ไม่ชอบมีปัญหา ยอมที่จะเสียสละ

ไม่ชอบให้ใครได้รับความเจ็ บ ป วด สิ่งที่คุณต้องการคือการอะลุ่มอล่วย การทำตามความฝัน และขอคนที่เข้าใจคุณก็พอ