5 ต้นไม้ไล่ยุง ปลู กในบริเวณบ้ านได้

1. ต้นเจอเรเนียม

หนึ่งในต้นไม้สีสันสวยงามที่มีสรรพคุณสามารถไล่ยุงได้

โดยเจ้าต้นไม้ไล่ยุงช นิดนี้นอกจากจะมีสีสันสวยงามมากกว่า 7-8 สี ให้เลือกแล้ว

จุดเด่นของมันคือในช่วงเวล าพลบค่ำเป็นต้นไป เจ้าต้นไม้ไล่ยุงช นิดนี้จะขับ

กลิ่นหอมคล้ ายตะไคร้ที่จะช่วยไล่ยุงในช่วงเวล ากล างคืนได้เป็นอย่ างดีเลยล่ะ

โดยปกติแล้วต้นไม้เจอเรเนียมจะมีความสูงประมาณ 60 ซม.

อยู่ในช นิดจำพวกไม้พุ่มต้นซึ่งจะมีอายุยืนย าวหล ายปี นี่จึงเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ไล่ยุงที่เร าเลือกมาปลู กติดบ้ านไว้คุ้มค่ าจริงๆ

2. ต้น มอสซี่ บัสเตอร์

มีลักษณะขอบใบหยักคล้ ายกับต้น เจอเรเนียม จัดอยู่ในจำพวกไม้พุ่มเช่ นเดียวกัน

สรรพคุณของต้นไม้ไล่ยุงช นิดนี้ก็คล้ ายคลึงกับต้น เจอเรเนียม คือมีกลิ่นคล้ ายตะไคร้หอมนั่นเอง

แต่เจ้าต้น มอสซี่ บัสเตอร์ นี้สามารถส่งกลิ่นไล่ยุงได้ไกลถึง 9 เมตรเมื่อโตเต็มที่

นี่จึงเป็นต้นไม้ไล่ยุงที่ควรปลู กไว้บริเวณขอบรั้วบ้ านเพื่อป้องกันให้ยุงไม่เข้ามาในบริเวณตัวบ้ าน

3.โหระพา

อีกหนึ่งช นิดพรรณไม้ไล่ยุงที่นอกจากจะช่วยไล่ยุงได้แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประกอบการทำอาหารได้อีกด้วย

ลักษณะของโหระพาจะมีความสูงร าวๆ 1 เมตร เหมาะแก่การปลู กในตัว

บ้ านเพร าะเจ้ากลิ่นหอมเฉพาะตัวของใบโหระพาจะช่วยขับไล่ยุงได้เป็นอย่ างดีเลยทีเดียว

ถือเป็นอีกหนึ่งพรรณไม้ที่มีคุณสมบัติ 2 in 1 จริงๆ ปลู กไว้ประกอบอาหารได้แถมยังไล่ยุงได้อีกด้วย

4. จิงจูฉ่าย

อีกหนึ่งช นิดต้นไม้ไล่ยุงที่สามารถเป็นสมุนไพรได้อีกด้วย

โดยต้นไม้ไล่ยุงช นิดนี้เป็นสมุนไพรจากประเทศจีนนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารที่หล ายๆ

คนน่าจะคุ้นเคยกันดีอย่ าง เกาเหล าเลือดหมู นี่จึงเป็นอีกหนึ่งช นิดพรรณที่สามารถปลู ก

ไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปลู กเพื่อไล่ยุงได้ในตัวโดยเจ้าต้นไม้ไล่ยุงช นิด

5. แคทนิป

เป็นพืชตระกูลเดียวกับสะระแหน่ ซึ่งลักษณะของต้นไม้ไล่ยุงชนิดนี้โดยปกติแล้วจะมีความสูงประมาณ 0.5 – 1 เมตร

สรรพคุณของมันคือสามารถหลั่งสาร เนเปทาแลคโตน (Nepetalactone)

ป้องกันยุงร้ ายได้เป็นอย่ างดี นอกจากนั้นพืชชนิดนี้ยังเป็นพืชชนิดที่น้องแมวโปรดปร านอีกด้วย

เพร าะสารที่เจ้าต้นไม้ไล่ยุงชนิดนี้หลั่งออกมาจะช่วยให้น้องแมวมีความสุขจึงเรียกอีกชื่อได้ว่า กัญชาแมว นั่นเอง