3 ร า ศี ห มอ ดั ง เ ผย วิ ธี เส ริ มโช ค ร ว ย

3 ร า ศี ห มอ ดั ง เ ผย วิ ธี เส ริ มโช ค ร ว ย

ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)  ชาวราศีเมษเป็นราศีที่น่ าจับตามองเพราะมี โอกาสได้ โช ค ล าภ

แต่อย่าเพิ่งหวังมาก เพราะจะได้ โช ค ล าภแบบเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอเท่านั้น แต่

เรื่องที่อยากจะเตือน คือ การเก็บเ งิน ด วงจะเก็บเ งิน ไม่ค่อยอยู่จะมีเรื่อง

ให้ใช้จ่ายมากไม่ใช่ว่าเป็นคนฟุ่มเฟือยแต่มีเรื่องให้ใช้จ่ายจริงๆ เช่น การผ่อนชำระหนี้ การใช้จ่ายค่ากินค่าใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

ราศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ชาวราศีตุลย์เป็ นราศีที่ช่วงนี้เจอศึกหนัก ชีวิตไม่ง่าย

เจออุปสรรคมากมาย แต่มีเรื่องดีเรื่องหนึ่งให้สุขใจ นั่นคือ เรื่อง โช ค ล าภชาวราศีตุลด วงเด่นในเรื่อง

โช ค ล าภเ งิน ทอง มีโอกาสลุ้นในเรื่องของการเสี่ยงด วงอย่างมาก

ราศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

ชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยใจกับหลายๆ เรื่อง แต่เรื่องที่ดีคือเรื่อง โช ค ล าภ

ด วงมีโอกาสได้ โ ช ค ล าภเ งิน ทอง หรือโอกา สทางการเ งิน ที่ดี การเ งิน จะมีความราบรื่นมากขึ้น

ที่ติดขัดก็จะลดลงไปมาก เน้นๆ คือเรื่อง  โช ค ล าภ โดดเด่นมาก มีโอกาสได้ โช ค ล าภแบบไม่คาดคิด

เคล็ดลับพิชิต โช ค ล าภที่ทำได้ง่ายๆ

แสงสว่างกระตุ้น โช ค ล าภ เรื่องง่ายๆ แค่การเปิดไฟก็มีผลมาก หากเปิดไฟสว่างโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้าน จะเป็นการกระตุ้นพลัง หยางให้มี โช ค ล าภเข้าม า เคลียร์พื้นที่โดยเฉพาะหน้ าบ้านให้โล่ง หากหน้าบ้านของเรารก โช ค ล าภจะไม่สามารถเ ข้าบ้านได้ ทางที่ดีควรเก็บของโดยเฉพาะหน้าบ้าน ให้เรียบร้อย ข้อควรระวัง  ห้ามกวาดบ้าน เพราะเป็นการกวาด โช ค ล าภออกไป