4 รา ศี ด ว งชะ ต า พลิ ก ค ว ามสำ เร็ จจ ะ มาเ ยือ น

ร า ศี. ตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.) หลังจากที่พระราหูมีการโยกย้ายในวันที่ 10 กันยายน ชีวิตของชาว ร า ศี. ตุลย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะคนที่ทำการค้าการขายจะมีโอกาสขยับขยายธุรกิจให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น แต่จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากเพราะภาระหนักจะตกอยู่ที่คุณ

ร า ศี. เมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.) พระราหูจรเข้าเรือนกดุมภะ (การเ งิน) หมายความว่าการเ งินของชาว ร า ศี. เมษจะเปลี่ยนแปลงไป ฐานะของชาว ร า ศี. เมษมีโอกาสจะขยับไปอีกขั้น การหาเ งินหาทองไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป หากมีหนี้สินก็มีโอกาสได้ปลดหนี้ แต่พระราหูเป็นดาวบาปพระเคราะห์ เมื่อเข้าสู่เรือนการเ งินยังไงก็ต้องระวังไว้ หากจะลงทุนก็อย่าไปลงทุนที่มีความเ สี่ ยงมาก

ร า ศี. กันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.) ดว งชะตาในช่วงที่ผ่านมามีปั ญ หาเยอะ มีอุปสรรค ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องที่ปรารถนาแต่พอพ้นเดือนสิงหาคม ดว งชะตาก็ดีขึ้นอย่างมากอุปสรรคที่เคยมีจะหายไป ความสำเร็จก็เกิดได้ง่ายขึ้น

ร า ศี. สิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.) เนื่องจากพระราหูจรเข้าเรือนกัมมะ (การงาน) ส่งผลทำให้การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม ถ้าใครวางแผนอยากย้ายงานนั้นมีสิทธิ์สูงมากที่จะได้โยกย้ายสมใจหรือถ้าไม่ได้ย้ายงานแบบออกไปเลย ก็จะเป็นการโยกย้ายภายใน เช่น การเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การย้ายแผนก การย้ายตำแหน่งที่นั่ง เป็นต้น