3 ร า ศี ชี วิตดี มี เงินล้ นกระเป๋า มีเ กณฑ์ไ ด้ชีวิ ตใ หม่

3 ร า ศี ชี วิตดี มี เงินล้ นกระเป๋า มีเ กณฑ์ไ ด้ชีวิ ตใ หม่

ว่าที่ท่านเศรษฐีร ว ยโช ค.ราศีกรกฎ

ธุรก ร ร มการเงินเข้าออกมีแนวโน้มคล่องตัวดี มองช่องทางออกหาเงินเก่ง สำรวจดูว่าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วหรือยัง

มีโอกาสหาหุ้นส่วนร่วมลงทุนได้ เป็นช่วงขยับขย ายการลงทุน มีโชคในการลงทุนใหม่

ว่าที่ท่านเศรษฐีร ว ยโช ค.ราศีพฤษภ

ช่วงนี้กระแสเงินค่อนข้างมั่นคง ธุรกิจรายได้เข้ามาดีเป็นจังหวะเกิ ดความร่ำร ว ย อาจมีโชคดี ควรวางรากฐานให้ดี การแบ่งปันอย่างถูกต้องเหมาะสม

ช่วยสะสมบุญบารมีที่สะท้อนผลดีกลับมา พยายามตั้งตัวเองให้ได้ก่อน ค่อยไปช่วยคนอื่นนะ

ว่าที่ท่านเศรษฐีร ว ยโช ค.ราศีกุมภ์

มีโอกาสรับเงินส้มหล่น หรือรับเงินก้อนใหญ่จากงานแต่ก็อย่าเพิ่งลดสปีดการทำมาหารายได้เพราะเรายังอยู่ ในระหว่างทางของแผนอนาคตที่วางไว้

อ าจแบ่งบางส่วนม าใช้เป็นรางวัลให้ตัวเองบ้างแต่ไม่ควรเกินลิมิตที่วางแผนไว้ จะ ตั ดสินใจเ รื่ อ งเงินให้คิดรอบคอบ

ที่มา:thairath