หม อไก่เผย ร า ศี เตรีย มยิ้มรับ หม ดเคร าะห์ หม ดโศ ก ดว งฟ้าเปิด รอรับ สิ่งดีๆ

หม อไก่เผย ร า ศี เตรีย มยิ้มรับ หม ดเคร าะห์ หม ดโศ ก ดว งฟ้าเปิด รอรับ สิ่งดีๆ

ราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

สำหรับชาวราศีมีน มีเกณฑ์หมดเคร า ะห์หมดโศกก็จริง แต่ต้องใจเย็นๆ เพราะตอนนี้จะยังมีปั ญหาให้ต้องแก้ไข มีความทุ กข์ความเครียดพอสมควรแต่จะเริ่มดีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ชาวราศีมีนมีโอกาสประสบความสมหวังในเรื่ องหน้าที่การงานอย่างมากอุปสรรคปั ญหาจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานดี งานที่เป็นหน้าเป็นตาขององค์กร แถมผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตตาอีกด้วย

ราศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

แต่ตอนนี้ดวงชะตาดีขึ้นมาก เรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดเลยก็ได้ ชีวิตต่อจากนี้จะดีมาก นอกจากตัวคุณที่ทำงานดันตัวเองแล้วยังมีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นกองหนุนดันคุณอีกแรง ทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากต่อจากนี้จะเจอแต่เรื่ องดีๆ อุปสรรคปั ญหาในชีวิตจะคลี่คลายไป หมดเ วรหมดกรรมเสียที

ราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ชาวราศีธนู พักก่อนเจอปั ญหาเยอะมาก แต่ตอนนี้ดีขึ้นมาก อุปสรรคปั ญหาค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมาก ดีทั้งเรื่ องการงานและการเ งินแถมมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อีกด้วย แต่ต้องรีบๆเพราะดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะเริ่มซาลงในช่วงเดือนธันวาคม แม้ว่าดวงจะดีต่อเนื่อง แต่จะเหนื่อยหน่อยก็เท่านั้น