ร าศีคนรว ยจับ แว วเศร ษ ฐีใหม่ วั นเกิด สุดเฮ งมีโอกาสรว ยล้ นฟ้ า

ร าศีคนรว ยจับ แว วเศร ษ ฐีใหม่ วั นเกิด สุดเฮ งมีโอกาสรว ยล้ นฟ้ า

วั น เสาร์

ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา เหมือนกำลังเจอกับอุปสรรคนานานับประการ แน่นอนว่าตัวคุณเองนั้นเหนื่อย และ ลำบ ากมากๆ แต่คุณก็สามารถผ่าน มันไปได้เสมอท้ายที่สุดแล้วนั้น ไม่ค่อยได้ความช่ว ยเหลือ จากใคร นอกจากความสามารถใน การพย าย ามของคุณเอง และคนใกล้ตัวเท่านั้น หลายสิ่งอย่ างเริ่มเปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั้งสภาวะจิ ต ในเรื่องของการทำงานเจอปั ญห าบ่อยครั้งกับเพื่อนร่วมงาน แต่พูดออกไปไม่ค่อยได้

เพราะจะทำให้เกิดปั ญหาในระยะย าว คุณจะต้องอดทน สร้างเ นื้ อสร้ างตัว การงานทุกอย่ างทุกที่ทุกคน ย่อมมีปั ญห า มีอุปสรรค ไม่ใช่เพียงคุณเพียงคนเดียวทั้งนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยความที่ตัวคุณเป็นคุณ เป็นคนประเภทที่ว่าไม่ยอมแ พ้อะไรง่ายๆสุดท้ายคุณจะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดไปได้แน่นอน

วั น จันทร์

ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าในช่วงที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้น เจอกับปัญห า อุปสรรคเกี่ยวกับการเงินมาก หาเงินมาใช้จ่ายไม่เพียงพอ จับต้นชนปลายไม่ได้ อีกทั้งยังเจอพวกที่ไม่เอาไหน คอยมาระรานให้ เจอปั ญห าหลายอย่ างที่คนเกิดวันจันทร์เจอมานั้น ค่อนข้างจะหนักพอเอาการ เหนื่อยกับภาระหน้ าที่ฃ

เหนื่อยกับเพื่อนร่วมงาน นี่คือดวงชะต าที่คนเกิดในวันจันทร์จะต้องเจอ แต่ไม่ช้าไม่นานก็จะผ่านไปจะเป็น การเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาที่ดี ดวงจะดีขึ้น มีเกณฑ์ได้พบเจอโช ค ล าภที่ต ามหา หลายสิ่งที่กำลังลงมือทำ อยู่จะแสดงออกให้คุณได้รับรู้ ได้ทำความคุ้นเคยกับมันใครที่ไม่เคยหรือไม่ได้ถูกดวงตัวเลขมาเนิ่นนาน ครั้งนี้จะได้พบโชคล าภอย่ างแน่นอน

วั น อาทิตย์

ขอบอกได้เลยว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เจอกับม ร สุ ม ในเรื่องของการเงินหนักมาก ชีวิตอยู่ในช่วงพลิกผันดวง ไ ม่ดี เจอปัญห ามามากมายอย่ างยิ่งในเรื่องของปัญห าคนบางคนที่ร่วมงานด้วย ก็พย าย ามเอาเปรียบคุณอยู่เสมอ ทำให้ชีวิตในหลายๆด้าน ประดังเข้ามาช่วงช่วงระยะเวลาเดียว แต่แน่นอนว่าวันเปลี่ยน ดวงย่อมเปลี่ยนต าม หลังวันที่ 31 กรกฎาดวงชีวิตจะเปลี่ยนอีกครั้ง ทั้ ง นี้ขึ้นอยู่กับการกระทำ

ดวงเพียงแต่ชี้แ น ะแ น ะนำให้ไป ต ามทิศทางที่ดีเท่านั้น ช่วงนี้แ น ะนำให้ช่ว ยเหลือผู้อื่นให้มากๆ ทำอะไรไม่ต้องไปหวังwลลัพธ์ หรือwลดีให้ทำด้วยความเต็มใจแล้วจะได้ดีเอง และในช่วงนี้ บ อ กเลยบุญหน าแน ะนำให้สร้างบุญเพิ่มเป็นบุญการส ว ดมนต์ นั่งสมาธิ จะช่วงชี้นำทางดีๆอย่ างแน่นอน เดือนหน้ าใครรอรถ หรือบ้านก็จะได้ต ามที่ฝันไว้

วั น พฤหัส

เกิดวันพฤหัสบดี ดวงชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมานั้น เจอกับความเหนื่อยความย ากลำบ ากมามาก มากกว่าคนอื่น งานที่ทำอยู่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ดั่งใ จ แต่ก็ต้องทน จำใจทำต่อไปในเมื่อบางสิ่งบางอย่ างยังไม่ได้ ยังไม่ลงตัว ชีวิตคุณวนเวียนอยู่แ บ บ นี้ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาแต่หลังผ่านพ้ นอุปสรรคไปได้

วันดีมีชัยทำการงานสิ่งใดในช่วงนี้จะเห็นwลเป็นพิเศษ ใครที่กำลังกอบโ ก ยหรือกำลังจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนั้น จะเป็นดวงโช คที่ดีได้คบค้าสมาคม กับใคร ในช่วงนี้จะได้wลพลอย ได้เยอะมากเป็นพิเศษช่วงนี้จะมีโช คหนุนนำ มีจังหวะดีๆ ที่จะได้จับเงินล้ านก้อนแรกในชีวิต

วั น ศุกร์

เกิดในวันนี้เป็นคนที่ดวงดีมากๆ ในเรื่องของการพย าย าม การงาน หากตั้งใจแน่วแ น่ ในการกระทำแล้วละก็ จะ ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายแต่ก็ต้องแลกมาด้วย ความมานะอุตสาหะ การที่จะเข้าเรื่องดวงของสัปดาห์หน้ า มาพูดถึงในช่วงเดือนที่ผ่านมากันก่อนในช่วงที่ผ่านมานั้น ชีวิตคุณค่อนข้ างเหนื่อย กับการใช้ส ม อ งสมาธิ ลำบากในเรื่องของการทำงานมาก มีปั ญห าเข้ามาตลอด แต่สุดท้าย สิ่งทีคุณเจอก็จะผ่านไป

แน่นอนว่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันจะไม่เกิดขึ้ น ชีวิตจะเปลี่ยนไปอีกรูปแ บ บหนึ่ง มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น จะได้ช่องทางใน การทำเงินใหม่ จะได้คนคอยช่วยงาน ต่อยอดสิ่งที่ทำอยู่การงานหรือการเงินจะดีขึ้นมาทวีคุณความสามารถ ชีวิตจะเหนื่อยน้อยลงแบ บเห็นได้ชัด อีกทั้งหลังจากที่ไม่ได้มีดวงโช ค ล าภ ช่วงนี้จะต้องมีโช คอย่ างแน่นอน

 วั น พุธ

จะเห็นได้ว่าหมอดูหน้ าคนได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า คนเกิดวันพุธเป็นคนที่ดวงแข็ง ทำอะไรก็จะไม่ค่อย เจอกับปัญญ าใหญ่ๆสักเท่าไหร่ แต่ชัดเจนเลยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น คนเกิดวันพุธเจอกับปั ญห าเรื่องเงิน เรื่องการติดต่อเจรจา ทำให้ชีวิตถึงจะผันเปลี่ยนไปแต่โช ค ชะต า

ก็ยังคนเข้าข้างคนเกิดวันพุธ หลังผ่านในช่วงกลางเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้โช ค ล าภกับใครเขาบ้าง เด่นชัดเรื่องดวงการเงินมีทรัพย์มากมาเยือน ใครที่ยังโสดจะได้ พบคนมีฐานะปานกลาง เป็นคนที่ดีขยันทำมาหากินหากได้คบด้วยแล้วนั้น ดวงชีวิตจะช่ว ยหนุนนำ สร้างความสุข ความรุ่งเ รื อ งให้ชีวิต

วั น อังคาร

ดวงของคุณที่ผ่านมานั้น เจอกับโช ค ช ะต า ที่มีปั ญห าพอสมควร เหนื่อยกับการทำงานที่ยุ่งย าก คนรอบข้าง ก็นำพาปั ญห ามาให้ หลายๆอย่ างเหมือน เป็นเ ว ร ก รรม ที่ต้องเจอแน่ๆแต่หลังผ่านพ้นในช่วงอาทิตย์นี้ไปได้แล้วนั้น โช คชะต า จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ไม่ถึงกับพุ่ง แต่จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่ างช้าๆ ย าวไปถึงช่วงสิ้นปีเลยทีเดียว ใครที่ทำงานหนักมามากมีโอกาสดีๆที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

เปิดดวงโช ค ล าภขนานแท้ในสัปดาห์หน้ า อีกทั้งในช่วงชีวิตของคุณคนที่ยังไม่มีคู่ครองมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนดีเป็นคู่ ได้พบคนที่ขยันทำมาหากิน และในช่วงปีหน้ าบอกเลยว่ามีโอกาส ได้พบเงินก้นนโต ที่ได้จากการทำงานหนัก มาครอบครองทุกๆสิ่งอย่ างจะเริ่มดี  เตรียมรอรับโชคได้เลย ใครที่สร้างความดีมีเมตต า กับคนอื่นไว้ จะได้พบเจอ