4 ร า ศี  ห ม อช้ าง เ ผ ย ด ว งเ ฮ ง ส่ง ท้ า ยปี 6 3

4 ร า ศี  ห ม อช้ าง เ ผ ย ด ว งเ ฮ ง ส่ง ท้ า ยปี 6 3

อีก เดือนกว่าก็จะสิ้นปี 256 3 แล้ว  เดือนนี้ดาวพฤหัสบดีที่มีความสำคัญด ว งเมืองและด ว งคน เพิ่งย้ายราศีครั้งสุดท้ายในปีนี้ ส่งผลให้ 4 ราศีไหนที่จะด ว งเฮง โดยหมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา เปิดใจผ่านรายการ แฉว่าราศีที่ด ว งดีขึ้นหลังจากดาวพฤหัสบดีย้ายออกได้แก่ 4 ราศี คือ

ท่านที่เ กิ ดในราศีมีน สำหรับคนที่เกิ ดวันที่ 15 มี.ค.-13 เม.ย.  

โดยหลังจากนี้ราศีมีนจะโดดเด่นเ รื่ อ งของโชคลาภและเ งิ นทอง จนไปถึงเดือนเมษายน 2564

ท่านที่เ กิ ดในราศีมังกร สำหรับคนที่เกิ ดวันที่ 15 ม.ค. – 12 ก.พ.

 ซึ่งที่ผ่านมาราศีมังกรเกิ ดเ รื่ อ งหนักมาก โดยหลังจากวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีย้ายออกจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและมีการเริ่มต้นใหม่

ท่านที่เ กิ ดในราศีพฤษภ สำหรับคนที่เกิ ดวันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

 ซึ่งก่อนหน้านี้พระราหูเข้า ทำให้ราศีพฤษภเ จ็ บป่ ว ยอยู่บ่อย โดยหลังจากนี้จะมีความก้าวหน้าในชีวิตมากยิ่งขึ้น

ท่านที่เ กิ ดในราศีกรกฎ สำหรับคนที่เกิ ดวันที่ 17 ก.ค. – 16 ส.ค.  

ซึ่งที่ผ่านมาราศีกรกฎจะเจออุปสรรคและศัตรูมากมาย โดยหลังจากนี้๑วงจะเริ่มดีขึ้นเรื่อย

ที่มา khaosod