ยิ้มรับ เ ผย 3 ร าศี จะ ห มดกร รมแล้ว สิ่งดีๆเข้า

ยิ้มรับ เ ผย 3 ร าศี จะ ห มดกร รมแล้ว สิ่งดีๆเข้า

ห ม อไก่ เ ผย 3 ร าศี หม ดก ร ร ม สักที

เว ร กร รมมีจริง เชื่อว่าหลายคนที่ใช้ชีวิตมในระดับหนึ่งแล้ว คงพอจะตระหนักถึงเรื่ องเว ร กร รมได้บ้างแล้ว เพราะหลายครั้งที่เราเคยทำไม่ดีกับใคร สิ่งเหล่านั้นมันส่งผลคืนมาไม่ช้าก็เร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็มีเว ร กร รมจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น สิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด จากภพภูมิอื่นๆ ด้วยก็มี ฉะนั้นวันนี้หมอไก่ท่านบอกแล้ววา่ 3 ราศีมีเกณฑ์จะพ้นเคร า ะห์ เพราะหมดเ วรหมดกรรมสักที

พ้นความทุกข์ยากลำบาก.ราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

สำหรับชาวราศีมีน มีเกณฑ์หมดเคร า ะห์หมดโศกก็จริง แต่ต้องใจเย็นๆ เพราะตอนนี้จะยังมีปั ญหาให้ต้องแก้ไข มีความทุ กข์ความเครียดพอสมควร แต่จะเริ่มดีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ชาวราศีมีนมีโอกาสประสบความสมหวังในเรื่ องหน้าที่การงานอย่างมาก อุปสรรคปั ญหาจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานดี งานที่เป็นหน้าเป็นตาขององค์กร แถมผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตตาอีกด้วย

เจ้ากรรมนายเวร ให้อภัยแล้ว. ราศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

แต่ตอนนี้ดวงชะตาดีขึ้นมาก เรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดเลยก็ได้ ชีวิตต่อจากนี้จะดีมาก นอกจากตัวคุณที่ทำงานดันตัวเองแล้ว ยังมีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นกองหนุนดันคุณอีกแรง ทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมาก ต่อจากนี้จะเจอแต่เรื่ องดีๆ อุปสรรคปั ญหาในชีวิตจะคลี่คลายไป หมดเ วรหมดกรรมเสียที

เจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามา.ราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ชาวราศีธนู พักก่อนเจอปั ญหาเยอะมาก แต่ตอนนี้ดีขึ้นมาก อุปสรรคปั ญหาค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมาก ดีทั้งเรื่ องการงานและการเ งินแถมมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อีกด้วย แต่ต้องรีบๆ เพราะดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะเริ่มซาลงในช่วงเดือนธันวาคม แม้ว่าดวงจะดีต่อเนื่อง แต่จะเหนื่อยหน่อยก็เท่านั้น