ร า ศี การงาน การเงิ น ควา มรัก แววเศรษฐี รับทรัพย์ก้อนใหญ่ 63-64

ร า ศี การงาน การเงิ น ควา มรัก แววเศรษฐี รับทรัพย์ก้อนใหญ่ 63-64

ร า ศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค.

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ ยากที่จะมีผู้ใดเห็นรอยยิ้มในใบหน้าของท่านสุขหรือทุกข์อย่างไรท่านเก็บไว้ตามลำพัง แต่ยังคิดถึงทุกข์สุขของผู้อื่นอยู่บ้าง ทำงานมักคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก หรือเห็นแก่ พวกพ้อง ผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกับท่านพยายามแก้ปัญหาที่สร้าง ไว้แก่ท่าน แต่ส่วนใหญ่ท่านจะแก้ไขได้เอง มักไม่ยอมรับคำยกย่องสรรเสริญของพวกพ้อง ผู้ที่ออกปากขออะไรจากท่านก็ตามจะไม่ได้รับสมความตั้งใจปี 2564 นี้ท่านจะพบกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน บางเรื่องก็แปลกประหลาดมหัศจรรย์ บางเรื่องก็สนุกสนานตลกขบขัน หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็ง มีมิตรสหายเป็นชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆ มีผู้พยายามให้ร้ายท่านแต่ไม่ได้ผล

ประสบความสำเร็จในการประสานสัมพันธ์ คู่ครองของท่านช่วยเหลือกิจการงานเต็มที่ และสามารถเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีจะทำงานที่ต้องใช้วิจารณญาณ จะใช้ความสามารถส่วนตัวแก้ปัญหาสำคัญๆ ได้ จะเลิกกิจกรรมบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น การดื่มสุราสูบบุหรี่หรือเล่นการพนันเป็นต้น มีการดูแลรักษาดวงตาให้เป็นผลดียิ่งขึ้น บริวารที่ทำการงานกับท่านอยู่แล้ว จะทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น จะมีบทบาทในสังคมที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป จำนวนหุ้นส่วนผู้ร่วมงานก็จะมากขึ้นอีกด้วย ความสัมพันธ์ในหมู่พี่น้องอบอุ่นมั่นคงแข็งแรงท่านที่อยู่ในวัยก่อร่างสร้างตัว จะมีอุปสรรคข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ

เกิดขึ้น อาจจะเกิดจากความเอาแต่ใจของท่านก็ได้ แต่ถึงอย่างไรก็มีผู้ใหญ่ประคับประคองให้ตลอดรอดฝั่งไปได้ การแสวงหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถ้าอาศัยผู้ใหญ่ให้ช่วยวิ่งเต้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดี พี่น้องมักไม่ค่อยช่วยเหลือกัน เว้นแต่จะมีผู้ใหญ่ช่วยประสานความสามัคคี การทำสัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ไม่ได้ผลดีท่านที่ดำเนินชีวิตประจำวันโดยปราศจากคู่ครอง จะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหลายครั้งถ้าแต่งงานแล้วก็จะราบรื่นขึ้น ท่านที่ทำงานเกี่ยวแก่เครื่องจักรกล ขนาดใหญ่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น บริวารมีการทะเลาะวิวาทชิงรักหักสวาทกันเอง พี่ป้าน้าอาจะให้ความช่วยเหลือท่านอย่างสม่ำเสมอ ท่านที่ทำงานแบบฟันฝ่ามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ ตอนนี้มาถึงเวลาของ ท่านแล้ว จะรุ่งเรืองไปอีกนานและไม่มีอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่สำคัญแต่ประการใด

ร า ศีกรกฎ 16 ก.ค.-16 ส.ค.

ท่านเป็นผู้ที่มีหลักการในการดำเนินชีวิต และเป็นหลักการที่เป็นหลักธรรมภายในตัว เป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอ สามารถแนะแนวทางให้ผู้อื่นที่กำลังหาทางออกไม่พบได้สำเร็จ มีความรู้ในงานที่ท่านทำอย่างกระจ่างแจ้ง มีความเมตตากรุณาแก่ผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อย และเคารพผู้ใหญ่อย่างจริงจัง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สามารถช่วยเหลือผู้น้อยเท่าที่อำนาจและหน้าที่ในการงานจะอนุโลมได้ในปี 2564 นี้ท่านมีความคล่องตัวในการทำงานยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่า ผู้ที่ร่วมงานกับท่านมีทุกระดับความรู้ความคิดและประสบการณ์ การเงินราบรื่นเป็นปกติไม่มีรายจ่ายพิเศษสิ่งใดที่มากเกินไป ท่านจะเข้มงวดกวดขันในระเบียบวินัยที่มีอยู่แล้ว มักเหินห่างจากการคบหาสมาคมกับญาติมิตร เพราะท่านจะมุ่งแต่งานเป็นหลัก มีพลานามัยเข้มแข็ง

มีการเดินทางไกลเล็กน้อย การงานก้าวหน้าท่านติดต่อกับกิจการงานต่างๆ ด้วยความคล่องตัวอย่างสูง บ้านเรือนมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย บริวารและผู้คนที่อยู่ในบ้านมีความซื่อตรงและแข็งแรงกล้าหาญ งานบางอย่างที่มีอุปสรรคมากๆ ท่านมักจะทำเสียเอง จะทำงานมากจนเกินกำลัง กิจการเกี่ยวแก่เรือกสวนไร่นาให้ผลดีอย่างสูง ผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูคู่แข่งขันของท่านจะโยกย้ายภูมิลำเนา ไม่เผชิญหน้ากับท่านอีกต่อไป ไม่ควรรับเชิญไปในงานรื่นเริงต่างๆท่านจะสนใจในกีฬาทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำแข่งเรือ เป็นต้น ชัยชนะทุกเรื่องที่ได้รับเป็นสิ่งที่ควรภาคภูมิใจได้ ท่านมีความเข้มแข็งทั้งกำลังสมองและกำลังกาย

ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางการงาน ก็มีส่วนช่วยเหลือท่านอย่างลับๆ ญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลจะเสนองานใหม่ๆ ให้ท่านช่วยรับทำ การช่วยเหลือร่วมมือกันในทางการงานเข้มแข็งเหนียวแน่นขึ้น จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เมื่อต้องทำงานตามลำพังร า ศีของท่านมีดวงจันทร์เป็นใหญ่ครอบครองอยู่ แสงสว่างอันน่าชื่นชมเย็นตาของดวงจันทร์ย่อมสาดส่องเข้ามาได้ทั้งในกระท่อมและคฤหาสน์อันมโหฬาร ท่านช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นปากเสียงแทนผู้ยากไร้ได้ ใช้อำนาจด้วยความระมัดระวัง ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสจิตใจไม่ค่อยขุ่นมัว ร่างกายของท่านจึงดูหนุ่มสาวกว่าอายุจริง ทำงานร่วมกับบริวารได้อย่างดี เป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชน

ร า ศีพฤษภ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

ท่านเป็นผู้ที่รักความประสานประสมกลมกลืน รักความสงบไม่ชอบการแตกแยกรุนแรง อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ชอบ แต่สามารถสงบระงับจิตใจไว้ได้ ไม่มีปฏิกิริยาอะไรใดๆ ทั้งสิ้น มักรู้เรื่องราวชีวิตของเพื่อนฝูงและญาติมิตร เป็นผู้ที่มีผู้มาเล่าความลับของเขาให้ท่านฟัง แล้วเกรงว่าท่านจะไปบอกคนอื่นต่อไปอีก มีเพื่อนมาก มักยกย่องบริวารเสมอด้วยตนเอง ใช้เงินทองสิ้นเปลืองมาก ความรู้สึกค่อนข้างช้าปี 2564 นี้มักปลอดภัยจากเหตุการณ์ร้ายต่างๆ แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษา

ควรทำบุญให้ทานการกุศลมากๆ ควรสวดมนต์ทุกครั้งที่มีเวลาว่าง ไม่ควรรับประทานอาหารเรื่อยเปื่อยควรคำนึงถึงสวัสดิภาพของตนเองบ้าง ควรปูที่หลับปัดที่นอนให้ดีอย่าให้มีมดแมลง ถ้าเข้าหูท่านแล้วจะยุ่งกันใหญ่ ไม่ควรคบหาสมาคมกับคนที่ชอบนินทาผู้อื่น ผู้ที่ชอบการทุจริตไม่ใช่มิตรที่ดีของท่าน คบค้าสมาคมไปก็จะแตกร้าวกันทีหลังท่านจะรักผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน ท่านอาจจะพบเห็นเขามาเป็นเวลาหลายปีแต่ไม่ได้รัก ต่อมาก็เกิดรักกัน ขึ้นได้บิดาเป็นผู้มีสง่าร า ศีได้รับความนับถือจากเพื่อนบ้านเพราะมีความรู้พิเศษเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้มักแสดงอาการรังเกียจแก่ผู้ที่มีมรรยาทไม่ดี

ท่านเป็นผู้ได้รับมรดกคุณงามความดีบางอย่างของบิดา สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้โดยสะดวก การพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเป็นไปด้วยความยากลำบาก การเดินทางไกลไม่ได้รับความสะดวก แต่ท่านก็ไม่ไปไหนไกลๆท่านพึ่งพาญาติมิตรที่เป็นผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชาย จะบริบูรณ์ไปด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภค ไม่ควรใช้เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ การงานเจริญก้าวหน้า การงานและการเงินรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ศัตรูไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีก ไม่ควรสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม ทำความดีแก่ ผู้ใดไว้แล้วควรปล่อยเลยตามเลย ควรหลีกเลี่ยงการทำงานหนักๆ ทุกอย่าง เช่น การเข็นหรือยกย้ายของหนัก รูปร่างหน้าตาผิวพรรณไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาชีวิตต่อไปนี้ของท่านจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อะไรใดๆ ทั้งสิ้น ความเป็นอยู่สมบูรณ์มั่งคั่งไม่มีอุปสรรค ใดๆ ท่านเองก็มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญอดทน ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับหุ้นส่วนผู้ร่วมงาน คู่หมั้นคู่สมรสของท่านมีความเมตตากรุณาแก่บริวารชั้นผู้น้อย อย่างที่เรียกว่าฝนตกทั่วฟ้า ได้รับความสำเร็จในการผูกมิตรอย่างกว้างขวาง มีชื่อเสียงกว้างขวางออกไปในถิ่นไกล ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ร า ศีมิถุน 15 มิ.ย.-15 ก.ค.

ท่านเกิดมาพร้อมด้วยความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลม ได้รับการศึกษาเล่าเรียนชั้นสูง มีบิดามารดาเป็นผู้มั่งมี เพื่อนเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างยิ่ง มีหลักฐานบ้านเรือนเป็นของตนเองมาตั้งแต่เกิด หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่เคยยากลำบากในเรื่องที่อยู่อาศัย ฉลาดในการหาบริวาร มักจะมีชื่อเสียงเพราะบริวารนำมาให้ เช่น ส่งเขาเข้าประกวดแล้วได้เป็นเทพี เป็นต้น มีความอดทนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ว่าจะล่าช้าสักเพียงใดก็ตามท่านมักถูกสัตว์ร้ายต่างๆ ขบกัดเมื่อยังเด็ก เมื่อทำงานได้แล้วจะมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้น เพื่อนของท่านก็ใหญ่โตสูงศักดิ์มากขึ้นอีก มีคู่ครองเป็นผู้เฉลียวฉลาด และมีญาติพี่น้องมาก มีการย้ายที่ทำงานหลายครั้ง แต่ในระยะที่ผ่านมานี้การงานมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้น ไม่มีการอพยพเร่ร่อนไปไหนอีกต่อไป สามารถครองตัวอยู่ตามลำพังได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยญาติมิตรต่างๆ อีกต่อไป ท่านเองก็อยู่ในความสงบมากขึ้นสถานภาพของ

ท่านและครอบครัวเป็นไปอย่าง ราบรื่น ท่านกับคู่ครองจะมีบุตรด้วยกันหรือไม่ก็ตาม ก็มีชีวิตด้วยกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข มีการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่ชั้นบรรพบุรุษ ญาติมิตรเหินห่างออกไปแต่ท่านกลับมีความสุขสบายยิ่งขึ้น ท่านอายุมากขึ้นญาติมิตรก็น้อยลง ไม่ค่อยมีปัญหาจากผู้อื่นมากนัก ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เปิดโอกาสให้ช่วยเหลือผู้อื่นได้มากนักท่านมีความเป็นอยู่อุ่นหนาฝาคั่งปลอดภัย แม้การเป็นอยู่จะเป็นไปอย่างเปิดเผยก็ตาม

ท่านและหมู่คณะ ของท่านไม่นิยมในการเล่นการพนัน หรือเสี่ยงโชคทางการค้าใดๆ จึงไม่ค่อยมีศัตรูมากนัก บริวารที่จะขอความช่วยเหลือก็เข้าไม่ค่อยถึงท่าน ญาติมิตรที่ยัง มีอยู่ก็เหินห่างกันไปเป็นอันมาก ท่านที่มีบุตรไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตาม จะมีความรู้สึกเป็นภาระลดน้อยลง ท่านได้รับผลดีจากการทำงาน การช่วยเหลือผู้อื่นเป็น ไปด้วยดีท่านจะได้ลาภเป็นสิ่งของที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป การงานจะมีอุปสรรคบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแก้ไขได้โดยง่าย ท่านไม่มีความอาลัยอาวรณ์ถึงญาติมิตรที่ห่างเหินกัน ไป ไม่มีหนี้สินที่สำคัญแต่ประการใด บริวารของท่าน ก็อยู่ในโอวาทอันดี การต่อสู้แข่งขันต่างๆ ที่มีมาก็จืดจางห่างเหินไปหมด การดำเนินชีวิตของท่านเหมือนอยู่ ในถนนกว้างใหญ่สว่างไสว ผู้ใหญ่เข้าใจและเห็นใจ ท่านโดยตลอด

ร า ศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

ท่านเป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่พูดปดกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม มีเมตตาจิตต่อญาติมิตรทั้งหลาย และช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยเหลือได้ตามความจำเป็น ส่วนตัวท่านเองและพี่น้องของท่านมักพยายามช่วยเหลือตัวเองอย่างที่สุด ผู้ที่อ่อนกว่าไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ในทางใดๆ ก็ตามจะได้รับความเมตตาปรานีจากท่านทุกครั้ง มีความกรุณาปรานีสูงกว่าความรู้สึกอื่นใดในปี 2564 นี้ท่านจะมีการติดต่อกับญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลมากขึ้น มีผู้พยายามช่วยเหลือท่านในเรื่องการงาน ได้ลาภพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ความเป็นอยู่ของท่าน ต่อไปนี้จะต้องอาศัยเรื่องยาและอาหาร เพิ่มขึ้น รายได้ค่อนข้างฝืดเคือง แต่ลาภที่ได้เป็นระยะๆ ช่วยเหลือ ท่านได้มาก ยังมีบริวารที่ภักดีอยู่กับท่าน

พอสมควร ส่วนญาติพี่น้องจะเหินห่างไปเรื่อยๆ ท่านมีกิจกรรมที่เกี่ยวแก่ความนึกคิดจิตใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รู้เรื่องศาสนาหรือปรัชญาสูงขึ้นท่านจะได้ลาภลอยหลายครั้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ไม่เกี่ยวกับการกู้ยืมและหนี้สินใดๆ มีอำนาจเกิดขึ้นเองในตัวของท่าน เป็นที่เกรงขามของศัตรูหมู่ภัยพาลต่างๆ ศัตรูหมดกำลังไปเอง ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีจิตใจเหมือนท่าน การทำงานจะช่วยให้ตนเองได้พบความรักคู่ครอง อันเป็นความรักแรกพบ แต่ความรักของท่านก็เป็นสิ่งที่บูชาได้ ไม่ควรมีการสัญญาใดๆ เกี่ยวแก่การเงินผลประโยชน์ต่างๆความคิดฝันต่างๆ ของท่านมักเป็นเรื่องแปลกประหลาด มีจิตใจมุ่งหมายที่จะได้ไปเที่ยวเตร่ตามที่แปลกประหลาดต่างๆ ความโกรธเคืองและความ มุ่งร้ายต่างๆ ซึ่งมีมาตั้งแต่เด็กๆ

จะทุเลาลงไปมาก จนแทบไม่เหลืออีกเลย ขณะเดียวกันศัตรูคู่แข่งขัน ก็สิ้นกำลังวังชาไปด้วย จะถูกศัตรูโกงเงินอย่างสุภาพเรียบร้อย หรือท่านเป็นผู้ยอมให้เขาโกงเอง ถ้ามุมานะเล่าเรียนวิชาการสิ่งใดจะสำเร็จได้เป็นเวลายาวนาน แต่สำเร็จแน่ท่านเป็นผู้ทำคุณแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพราะเกิดความปีติยินดีแก่ท่านเองอยู่แล้ว ท่านให้อะไรแก่ใครไปเท่าใดก็ตาม จะได้รับกลับคืนมาโดยจำนวนที่เท่ากันอย่างคาดไม่ถึง ในชีวิตของท่านนี้ได้ทำบุญการกุศลเป็นอันมาก เหมือนขุดดินจนพบตาน้ำมีน้ำดื่มน้ำใช้ไปตลอด ความเมตตากรุณาของท่านจะบังเกิดผลสักเพียงใดก็ตาม มักไม่เท่าเทียมกับความรู้สึกภายในที่ท่านมี ท่านเป็นผู้มีธรรมะรักษาตัว

ร า ศีกันย์ 17 ก.ย.-16 ต.ค.

ท่านเป็นผู้ที่มีกรรมเก่าดี ได้เคยทำบุญทำทานทำการกุศลมามาก ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็กิริยามรรยาทเรียบร้อย มีการงานที่สุจริตทำรายได้ให้พอสมควร แต่จะมั่งมีได้เพราะงานอดิเรก เมื่อร่ำรวยแล้วจะไม่ยากจนลงอีก มีเพื่อนเป็นผู้มีบุญวาสนา ท่านมีเพื่อนดีๆ เพียงคนเดียวเท่ากับมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันคน พี่น้องได้พึ่งพาอาศัยท่านเป็นอันมาก มีความรอบรู้และรู้รอบ ทำงานได้หลายหน้าที่ ถ้าถูกผู้อื่นซักถามที่พูด ท่านมักโกรธในปี 2564 นี้งานส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นเรื่องเอกสารหนังสือ หรือบันทึกข้อความต่างๆ

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่าๆ ญาติมิตรนำลาภมาให้ท่านเป็นอันมาก มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ชาวร า ศีนี้ที่เป็นสตรีจะได้บ้านใหม่ที่เป็นเรือนหอ อบอุ่นไปด้วยบริวาร บ้านของท่านไม่ควรให้ผู้อื่นเข้ามาพักอาศัยโดยไม่จำเป็น ท่านควรผูกมิตรกับผู้เกี่ยวข้องทางการงาน ไม่ควรมีศัตรูแม้แต่เพียงคนเดียวบางท่านชาวร า ศีนี้จะมีการงานอันสำคัญและใช้เวลายาวนาน เพราะกระทำร่วมกับผู้ร่วมงานเป็นอันมาก ได้รับค่าตอบแทนสูงและมีชื่อเสียง อุปสรรคที่เหมือนคลื่นใต้น้ำยังมีอยู่บ้าง ถ้าท่านไม่อาฆาตพยาบาทก็จะเลิกแล้วกันไป ในปีใหม่นี้ท่านช่วยเหลือผู้ใดแล้วผู้นั้นได้รับความสำเร็จทุกราย แต่ท่านก็ได้รับค่าชดเชยตามความเหมาะสม ส่วนตัวท่านจะได้รับผลดีแค่ไหนก็สุดแท้แต่ผู้ที่ท่านช่วย แต่ส่วนมากท่านได้รับความพอใจไปคนเดียว ควรทำงานทีละเรื่องในเรื่องความเป็นอยู่อาศัยของท่านจะมีการเปลี่ยน แปลงบ้างพอสมควร

เช่น เวนคืนที่ดินเพื่อทำถนน ถ้าท่านอุปการะส่งเสียบริวารอยู่ ภาระอันหนักหน่วงเช่นนี้จะผ่อนคลายลงไปบ้าง แต่การที่ท่านจะพัฒนาตัวเองให้อยู่ในสังคมที่ดีขึ้นนั้น เช่น การสอบเลื่อนตำแหน่งงาน จะมีความ เป็นไปได้อย่างสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจะไรใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ควร มีความรู้สึกเป็นปรปักษ์แก่สิ่งแวดล้อมเก่าๆ ภายในบ้านเรือนท่านเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้ที่สามารถทำความเคารพผู้อื่นได้ก่อนเสมอ ให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นเสมอกัน ท่านทำงานอะไรก็ตาม ความมั่งมีศรีสุขไม่ได้เกิดจากงานนั้น แต่เกิดจากงานที่ท่านทำเป็นงานอดิเรก ผู้ที่ท่านได้ช่วยเหลือเรื่องอะไรไว้ก็ตาม แม้ส่วนมากจะมั่งมีศรีสุขก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรท่านได้ แต่เพื่อนคนเดียวที่ดีของท่านจะช่วยท่านได้มากกว่าเพื่อนตั้งร้อยคน จะได้แต่งงานกับคนที่เป็นคู่ครอง

ร า ศีมังกร 15 ม.ค.-12 ก.พ.

ท่านเป็นผู้ที่ญาติมิตรมักจะหาว่ามีความลับสำหรับเพื่อนฝูง บ้านช่องอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยให้ใครรู้จักง่ายๆ แต่เป็นผู้ที่มักมีเพื่อนๆ มาเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟังโดยมากจนอาจกล่าวได้ว่าท่านรู้ความลับของเพื่อนร่วมงานมากกว่าใครๆ ท่านเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ มากที่สุด ขณะเดียวกันเพื่อนๆ ก็ไม่ค่อยมีใครไว้ใจท่านมากนักเพราะท่านรู้เรื่องของเขา เมื่ออยู่ในวัยที่มีความรัก จะได้พบความรักที่แท้จริงในปี 2564 นี้สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวท่าน มักเป็นเหตุให้ท่านสุขุมคัมภีรภาพมากขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีรายจ่ายสูงส่วนมากเป็นการช่วยเหลือบริวารชั้นผู้น้อย ซึ่งช่วยให้ท่านกับคนเหล่านั้นใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอันมากจิตใจของท่านจะเปิดรับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนฝูงมากขึ้น ไม่ค่อยมีการติดต่อกับผู้อื่นทางสื่อต่างๆ เช่น ไม่ตอบจดหมาย ไม่โทรศัพท์ไปหาใครๆ ไม่ไปงานที่มีการนัดล่วงหน้า

ญาติมิตรของท่านที่ทำงานอาชีพแล้ว จะมีความก้าวหน้าเป็นอันมาก แม้บางคนจะมีศัตรูโดยไม่รู้ตัวก็ตาม ท่านก็สามารถแก้ไขให้ผ่อนหนักเป็นเบาไปได้ จะมีโรงหนังโรงละครใกล้บ้านท่าน หรือมีสถานีรถโดยสารต่างๆ แต่ถ้าโชคไม่ค่อยดีจะมีโรงงานที่ส่งกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นด้วย พลานามัยแข็งแรงดี แต่ถ้ารับประทานอาหารไม่ระมัดระวังอาจเกิดอาการท้องเดินได้ ผู้ใหญ่ในที่ทำงานให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านในปีใหม่นี้ ท่านที่ยังโสดจะมีการแต่งงานกับคน ที่ท่านรัก หรือถ้าท่านแต่งงานแล้วจะมีความรู้สึกเป็นกันเองต่อคู่ครองของท่านมากกว่าแต่ก่อน บางเวลา จะมีความวิตกกังวลห่วงใยคู่ครองของท่านมากกว่า

ปกติ ซึ่งเขาก็ไม่ได้เจ็บไข้เป็นอะไร เรื่องที่เกี่ยวแก่น้ำ เป็นอุปสรรคแก่การทำงานของท่าน เพื่อนจะนำบุตรหลานของเขามาฝากไว้ที่ท่านเพื่อสะดวกแก่การไป เรียนหรือทำงาน ท่านไม่ควรผูกไมตรีกับเพศตรงข้ามที่เป็นคนอื่นการเดินทางไกลบางครั้งก็ช่วยให้ท่านพบประสบ การณ์ต่างๆ ที่มีค่า มีความรู้สึกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นมากกว่าแต่ก่อน ไม่ประกาศความรู้ของตนเอง ปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่าให้ปลอดภัย การดูแลรักษาทรัพย์สินและบ้านเรือนของท่านเป็นไปอย่างรอบคอบ รับฟังเรื่องราวของผู้อื่นเหมือนเป็นเรื่องของตนเอง อำนาจความเมตตาจิตของท่านคุ้มครองผู้อื่นที่ใกล้ชิดได้ด้วย ไม่มีภยันตรายร้ายแรงใดๆ

ร า ศีตุล 17 ต.ค.-15 พ.ย.

ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงสม่ำเสมอ รักความยุติธรรมและความเป็นธรรม มีจินตนาการอันกว้างขวางยาวไกล มีการพลัดพราก เมื่อโตแล้วมีอาชีพห่างไกลจากบ้าน ไม่ค่อยอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่ เป็นที่นับถือของเพื่อนฝูงโดยทั่วๆ ไป บูชาความรักของตนเองเหนือสิ่งอื่น เมื่อใดเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว จะได้แต่งงานอยู่กินกับคู่ที่ท่านเลือกเอง สามารถปลูกสร้างและรื้อถอนโดยไม่มีความสะเทือนใจอะไรใดๆ ทั้งสิ้นในปี 2564 นี้ ท่านจะโชคดีอย่างยิ่งในเรื่องการเงิน รายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ของหายจะได้คืน

ดวงชะตาอย่างของท่านนี้เชื่อกันว่า แม้ทรัพย์สินของท่านจะถูกโจรผู้ร้ายขโมยไปแล้ว ก็จะรีบนำมาคืนโดยเร็วและไม่อธิบายอะไรไดๆ ทั้งสิ้นมีเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามมากกว่าเพศเดียวกัน มีการตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนให้แข็งแรงมั่นคงสง่างามยิ่งขึ้น มีบริวารเป็นผู้รักงานและขยันขันแข็ง ไม่ควรทำสัญญาใดๆท่านที่อายุสมควรแก่การมีคู่ครอง จะได้แต่งงานตามธรรมเนียม มีผู้หลักผู้ใหญ่มาอวยพรตามประเพณี ได้ของรับไหว้เป็นอันมาก ส่วนท่านที่ยังไม่มีคู่รัก จะพบปะกันเองในหมู่เพื่อนฝูงของท่าน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน อาจต้องเดินทางไกลก็ได้ สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงก็คือการได้รับมรดกตกทอด เช่น ได้จากพี่ป้าน้าอาซึ่งอยู่ห่างไกลกัน เป็นต้น โชคดีที่จะเกิดแก่ท่านเป็นพิเศษก็คือ ได้เงินสดหรือเดินทางไปต่างประเทศท่านที่ผ่านพ้นการเล่าเรียนมาแล้ว จะได้งานทำในเร็วๆ นี้งานที่ท่านต้องทำไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม

ได้แก่ การเป็นทหารเรือ ตำรวจน้ำ อุทกศาสตร์ ประมงและพาณิชย์นาวี เป็นต้น แม้จะไม่ได้ประกอบอาชีพในจำพวกเหล่านี้ก็มีความรู้ความชำนาญในเรื่องเหล่านี้พอสมควร ในปีใหม่นี้ท่านมีโชคดีหลายครั้ง ศัตรูคู่แข่งขันที่ชอบโจมตีใส่ร้ายท่านต่างๆ จะพูดอะไรไม่ออกไปอีกนาน ไม่ควรไกล่เกลี่ยเรื่องความรักของผู้อื่นโชคดีอีกประการหนึ่งของท่านก็คือ มีผู้ช่วยเหลือ เข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมเกือบทุกครั้ง บางคนก็มีลาภ มาให้ท่าน โดยไม่มีเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น รายได้หลักๆ ของท่าน เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะยั่งยืนต่อไปอีกนาน ศัตรูก็อ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรใครไม่ได้มีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น มีความรู้ในเรื่องธรรมดาของสรรพสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยไม่ให้ท่านมีความทุกข์ร้อนใดๆ เช่น ปวดฟันแล้วโกรธคนใกล้ชิด เป็นต้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกเรื่อง

ร า ศีพิจิก 16 พ.ย.-15 ธ.ค.

ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ต่างๆ อย่างมาก ตามตำราเก่าๆ ของโหราศาสตร์ถือว่าร า ศีพิจิกไม่มีเรือนวินาศ เพราะว่าร า ศีพิจิกเป็นเรือนที่แปดหรือมรณะของโลก ฉะนั้นร า ศีพิจิกจึงตายแล้วก่อนเกิด ชาวร า ศีนี้จะไม่ถึงแก่กรรมเพราะสงคราม เป็นผู้ที่เห็นว่าชีวิตของตนไม่ค่อยมีค่าสักเท่าใด เป็นตำรวจลับหรือนักสืบมือฉมังของตำรวจการเงินมีขึ้นๆ ลงๆ ไม่คงที่ แต่มีพอที่จะช่วยเหลือผู้น้อยได้เสมอไปในปี 2564 นี้มีโชคดีในการปกครองบังคับบัญชา ผู้น้อย แต่ส่วนตัวท่านเองมักจะมีเหตุโต้แย้งกับผู้ใหญ่บ่อยๆ ได้แก่ บิดาหรือพี่ชายคนโตของคู่สมรส การเป็นอยู่มีขึ้นๆ ลงๆ อย่างคาดไม่ถึง การลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เวลานานๆ

และทุนรอนมากๆ ไม่ค่อยสำเร็จ ในยามที่คับขันท่านมักได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มีคุณภาพชีวิตสูง ช่วยเหลือไว้ได้ทุกเรื่อง ญาติมิตรมีความอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือกันและกันได้เป็นอันดีท่านที่ในเวลาที่ผ่านมาแล้วมีการอพยพโยกย้ายบ้านเรือนบ่อยๆ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ความเป็นอยู่จะแข็งแรงขึ้น พี่น้องที่ห่างเหินกันไปจะกลับมาใกล้ชิดสนิทสนมกันเหมือนเดิม ได้เครื่องตกแต่งบ้านเรือนอันสวยงามทนทานและมีสง่าร า ศีเข้าบ้าน บริวารของท่านเป็น ผู้ไม่ค่อยพูด ได้เถียงกับใครๆ ก็ไม่เป็น

ท่านดูแลให้เขาทำงานได้ก็พอ ในอนาคตบ้านของท่านมักมีอะไรแปลกๆ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลต้นปลายอะไรใดๆ ทั้งสิ้นท่านไม่ควรให้มีการขุดบ่อหรือสระในบ้านเรือนของท่าน เพราะจะเป็นอันตรายแก่ผู้ที่ตกลงไป บริวารบางคนสบายดีแต่แกล้งทำเป็นไม่สบายบ่อยๆ และอีกไม่นานเขาก็จะเป็นคนปกติเช่นคนทั้งหลาย ไม่ควรหยุดงานโดยไม่จำเป็นบ่อยๆ เพราะจะเสียโอกาสที่ดี จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือมีเพื่อนต่างเพศเข้ามาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ในปีใหม่นี้ท่านจะมีโชคดีครั้งสำคัญอยู่บ้างชีวิตของท่านผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาอย่างมากมาย จะอยู่ใกล้ชิดหมู่ชนที่ยกพวกเข้าตะลุมบอนกัน แต่ท่านก็เอาตัวรอดมาได้อย่างตลอดปลอดภัย เพราะท่านเป็นผู้ที่มีธรรมะรักษาตัว มีของเล่นเด็กๆ สำหรับผู้ใหญ่ เช่น ขบวนรถไฟ เป็นต้น ในห้องมักมีตู้ปลาขนาดใหญ่ ท่านมีจิตใจชุ่มฉ่ำเยือกเย็นไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใด มีผู้นับถือและเชื่อถือท่านตามอัตภาพ ในบ้านของท่านมักมีวัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เคารพบูชา

ร า ศีธนู 16 ธ.ค.-14 ม.ค.

ท่านเป็นสุภาพชนที่เคร่งครัดในศีลธรรม ผู้ใหญ่ของท่านอาจเป็นบุคคลสำคัญของสังคม ท่านจึงมีโอกาสได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกผู้ใหญ่ต่างๆ เพื่อนของท่านมักจะมีฐานะทางสังคมสูงกว่าท่านเป็นอันมาก ทั้งๆ ที่ตัวท่านเองก็มีฐานะสูงอยู่แล้วไม่ว่าทางการเงินหรือการงานก็ตาม อาชีพของท่านก็มักจะไม่พ้นในเรื่องการเงิน เช่น เป็นข้าราชการกระทรวงการคลัง หรือทำงานในธนาคารใหญ่ๆ เป็นต้นในปี 2564 นี้ท่านยังเกี่ยวพันกับเรื่องเก่าๆ ของปีที่ผ่านมาหลายเรื่อง การส่งเสียน้องๆ หรือหลานให้เล่าเรียนก็เป็นอันเสร็จสิ้นลงไปแล้ว หรือใกล้จะเป็นความจริงยิ่งขึ้นทุกวัน เข้าพรรษาปีนี้มีโอกาสได้บวชกุลบุตร ด้วยความเต็มใจของท่าน ส่วนคดีถึงโรงถึงศาลท่านเป็นฝ่ายชนะ การสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานได้รับผลสำเร็จเต็มที่ ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นด้วย การเดินทางระยะใกล้ๆ ได้พบเห็นสิ่งแปลกประหลาดท่าน

ที่ยังไม่เคยมีหรือมีแล้วลาออกไปคือบริวารคน รับใช้ในบ้าน ปีใหม่นี้จะมีบริวารเหล่านี้อุ่นหนาฝาคั่งขึ้น บริวารบางคนมีความรู้ทางการช่าง สามารถแก้ไข เครื่องมือ ที่ชำรุดให้กลับใช้ได้อย่างเดิม ท่านจะได้พบเห็นสิ่งที่ดีๆ หลายเรื่อง มีผู้ให้เครื่องเรือนที่สวยงามสง่าแก่ท่าน ผู้ที่อาศัยอยู่กับท่านในฐานะบริวารหรืออะไรก็ตามจะได้เป็นเทพีต่างๆ ตามที่ส่งประกวด ส่วนตัวท่านเองนั้นแม้จะมีโชคลาภประการใดก็ไม่ลืมตัวท่านที่มีที่ดินไร่นาสวน จะได้ลาภจากผลิตผลการเกษตรเป็นอันมาก บริวารที่อยู่ห่างไกลจะมารับท่านไปท่องเที่ยวในตำบลที่เขาอยู่ ถ้ามีการเปลี่ยนงานไม่ว่าเหตุใดก็ตามงานใหม่ที่ทำจะมีรายได้สูงขึ้น

แต่มีระเบียบวินัยเข้มงวดกวดขันมาก ผู้ที่ท่านเคยสนับสนุนเมื่อเขายังยากจนอยู่นั้น เมื่อมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นก็ยังไปมาหาสู่ ขอให้ท่านเชื่อได้ว่าความดียังมีอยู่ในหัวใจคน ท่านจะทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน เช่น การสวดมนต์ภาวนาเป็นต้นไม่ว่าท่านจะมีชีวิตที่ผิดหวังหรือสมหวังประการใดก็ตาม โชคดีหรือโชคร้ายเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้ท่านหวั่นไหวได้ ความมั่งมีศรีสุขที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้ไม่ทำให้ท่านลืมตัว ท่านไม่ใช้บริวารที่มีมากขึ้นไปข่มเหงรังแกผู้อื่น ความเจริญรุ่งเรืองของท่านไม่เบียดเบียนทำให้ผู้ใดเดือดร้อน เช่น เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปที่ผู้เกษียณอายุเป็นต้น ท่านจะหายจากอาการเกียจคร้านต่างๆ โดยไม่มีใครบังคับ มั่งมีแล้วไม่ยากจน

ร า ศีมีน 15 มี.ค.-12 เม.ย.

ท่านเป็นผู้ที่สงวนท่าทีไว้ได้อย่างเรียบร้อย การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไม่ค่อยปรากฏขึ้น ผู้ใหญ่อาจจะเห็นว่าท่านเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสติปัญญามากนัก แต่แท้ที่จริงแล้ว ในการสงวนท่าทีของท่าน มีความรอบรู้อันรุ่งโรจน์อยู่ภายใน การเล่าเรียนของท่านก็เป็นแต่เพียงปานกลาง แต่ในขณะที่ท่านย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนั้น แก้วมณีจันสว่างไสวในจิตใจของท่าน ได้เริ่มปรากฏให้คนใกล้ชิดเห็นก่อนในปี 2564 นี้ ท่านจะมีความสุขสบายเกี่ยวแก่กิจการงานมากขึ้น งานที่ยุติลงในปีที่ผ่านมา กลับรื้อฟื้นขึ้นใหม่เป็นอันมาก นอกจากงานจะทำรายได้ให้ท่านเป็นอันมากแล้ว ยังนำเกียรติยศครั้งมโหฬารให้แก่ท่านด้วย ท่านเป็นผู้ที่บุคคลอื่นเข้าใจได้โดยยากเพราะความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องของท่านไปอยู่ที่งานทั้งหมด

แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ประหลาดใจในอัจฉริยภาพของท่านญาติมิตรที่รู้ก็นับถือท่านมากรายได้ของท่านในปีใหม่นี้ ส่วนใหญ่เกิดจากผลงานที่ท่านทำสำเร็จแล้ว เพราะถูกต้องกับรสนิยมของคน และยังมีรายได้ประจำเกิดขึ้นอีกด้วย รายได้ประจำที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะยั่งยืนเป็นปี มีเพื่อนเพศเดียวกันเละต่างเพศไปมาหาสู่ จะมีการจัดหาผู้รักษาความปลอดภัยในบ้านเรือนให้แก่ท่าน มีบริวารน้อยลงแต่ไว้วางใจได้สนิท อาจมีผู้โกรธเคืองท่านบ้าง ก็เนื่องมาจากการหยิบยืมทรัพย์สินของท่านแล้วไม่ได้ท่านมีปกติเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ไม่ยอมให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินสดของท่าน เพราะท่านทวงไม่เป็น ท่านเป็นผู้ที่ ช่วยใครแล้วไม่ทอดทิ้งกลางทาง

เป็นผู้สม่ำเสมอ ด้วยประการทั้งปวง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ตนเองและพวกพ้องให้สำเร็จด้วยดี ท่านเป็นผู้ที่มี บริวารมาก แต่บริวารมักจะตามท่านไม่ค่อยทัน ท่านยินดีที่จะช่วยเหลือพวกพ้องพี่น้องตามความ จำเป็น ท่านเคยคาดหมายเหตุการณ์ผิดพลาดบ้าง แต่ไม่มากนักท่านเป็นผู้ที่ได้รู้จักกับใครแล้วจะไม่ทอดทิ้งเขาไว้ตามลำพัง มีความเสมอต้นเสมอปลายให้แก่ญาติมิตรทั้งหลาย เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นให้สำเร็จสมความประสงค์ได้โดยตรง ท่านเป็นผู้ที่เฉลี่ยวฉลาดหลักแหลมอย่างยิ่ง จึงอยู่กับคนโง่ไม่ได้นาน เป็นผู้ที่ีมีไมตรีจิตมิตรภาพ อยู่ในใจ และสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้อย่างเสมอหน้ากัน ให้โอกาสแก่ผู้อื่นเสมือนให้แก่ตนเอง ท่านเป็นผู้มีโชคลาภอย่างไม่จืดจาง โดยเฉพาะความนิยมของผู้คนที่มีต่อท่านโดยไม่เสื่อมคลาย

ร า ศีกุมภ์ 13 ก.พ.-14 มี.ค.

ท่านชาวร า ศีนี้เป็นผู้ที่ชอบเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ต่างๆ เป็นผู้ที่สร้างความจริงต่างๆ อันเหลือเชื่อทิ้งไว้ในโลกของเรานี้ เป็นผู้ที่ชอบฟังและเล่าเรื่องลึกลับซับซ้อนต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง บริวารของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้พิเศษบางอย่าง เช่น เชี่ยวชาญในการทำกุญแจผี และแก้ไขเครื่องไฟฟ้าได้พอสมควร ถ้าเคยเป็นผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมาก่อน ต่อไปนี้ก็จะมีการประหยัดมากขึ้น จะมีการริเริ่มงานใหม่ๆในปี 2564 นี้ท่านจะมีรายจ่ายลดน้อยลงเป็นอันมาก จะสามารถออมเงินสดไว้ได้ก้อนหนึ่ง เป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องการเงินอีกต่อไป และสามารถให้ญาติมิตรหยิบยืมได้ตามมีตามเกิด ญาติมิตรที่ติดต่อกับท่านด้วยการไปมาหาสู่ มักจะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ด้วย เช่น ข้าวสารอาหารแห้งและส้มสูกลูกไม้ เป็นต้น ถ้ายังไม่มีบ้านของตนเองจะได้บ้านที่น่ารักน่าอยู่ และมั่นคงแข็งแรงต่อไปบริวารคนรับใช้มักจะทะเลาะวิวาทกันเอง การประกวดและแข่งขันต่างๆ ท่านมักเป็นผู้ชนะ ท่านจะทำการสิ่งใดก็ตาม ขอให้เป็นไปโดยสุจริตจะไม่มี

ผลร้ายอะไรใดๆ ทั้งสิ้น จะไม่ต้องมีความเป็นอยู่ อย่างระแวงภัยด้วย ไม่ต้องวิ่งเต้นขวนขวายในการหาโชคลาภ การงานอาจเจริญช้าหน่อย แต่เจริญแล้วก็ เสื่อมยาก ควรเป็นกันเองกับน้องๆ และบุตรหลาน ของท่าน การทำงานเป็นตัวแทนขององค์กรใหญ่ๆ ควรรอบคอบให้มากชีวิตความเป็นอยู่ของท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างยิ่ง ความเจริญรุ่งเรืองของท่านจะไม่มีผู้ใดมาทำให้หยุดชะงักลงได้ ท่านทำงานไปตามปกติ สิ่งใดที่ท่านควรได้รับก็จะมาเอง มีปัญญาที่ช่วยให้การงานเจริญขึ้นได้โดยเร็ว

อุปสรรคศัตรูต่างๆ มาไม่ถึงตัวท่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกันประสานลูกหลานของเขาที่เป็นเพศตรงข้ามให้ได้รู้จักท่าน เพื่อการแต่งงานต่อไปท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างโลดโผน คุ้นเคยกับความเป็นอยู่ที่สมหวังและผิดหวังเรื่อยมา จนมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ ท่านจึงไม่ตกใจในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ตื่นเต้นตกใจในความผันแปรของโลกและโชคชะตาเพื่อนมนุษย์ ท่านจะมั่งมีหรือยากจนก็ไม่มีใครเดาได้ ถึงอย่างไรก็มีเงินใช้จ่ายเสมอ เป็นผู้ที่เชื่อว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม แม้ชีวิตจะตกอยู่ในที่คับขันเพียงใดก็ไม่อยู่ในความอับจนและท่านเป็นผู้ที่ไม่หวงวิชา